dames 1 goal.JPEG e heren 1 na.JPEG header dames 1 v3.JPEG header jeugd v2.JPEG header publiek.JPEG header sticks hal.JPEG header veteranen.JPEG Nieuwe rendering clubhuis Xenios klein.jpg

 

START VAN DE LUSTRUM FEESTWEEK!

 

Proeflessen

Lid worden?

Clubcard

Hoofdsponsor

Sponsoren


Arbitrage


De arbitragecommissie verzorgt het indelen van scheidsrechters en de opleiding tot clubscheidsrechter (CS) en CS+. De samenstelling en rolverdeling van de commissie is:

Boris Jansen Indeling CS zaterdag 06-27106911
Peter den Hollander Indeling CS zondag / Indeling CS+ / Praktijkbegeleider CS+ 06-15365495
Cora Dijkhuizen CS opleiding / CS+ opleiding/begeleiding
Gorden Lokenberg Examenleider CS
Andy van Eck Examenleider CS
Steef Krans Praktijkbegeleider CS+
Lawrence Lamprecht Praktijkbegeleider CS+

Als commissie willen we bereikbaar, toegankelijk en zichtbaar zijn voor leden. Daarom staan hier ook onze privénummers. Gebruik die alleen voor urgente gevallen.

Voor andere vragen hebben we 2 mailadressen:
[email protected]: voor vragen over indeling van scheidsrechters, kaartnummer of bondsnummer vergeten, en algemene vragen over arbitrage.
[email protected]: voor vragen overde opleiding en begeleiding van scheidsrechters. Lees verderop meer over de opleiding.

Onder aan deze pagina hebben we allerlei interessante links verzameld voor scheidsrechters die:
-  hun kennis willen opfrissen;
-  de laatste wijzigingen van de spelregels willen doornemen;
-  de verschillen tussen veld- en zaalhockeyregels willen bekijken.


CS-kaart: vanaf O16 leeftijd verplicht

De KNHB verplicht alle spelers vanaf O16 hun CS-kaart te halen. Spelers die in de O12 en O14 spelen, mogen dat ook al. Na het behalen van je kaart mag je fluiten, maar dat hoeft niet.

Voordelen van je CS-kaart:

-  betere kennis van de spelregels;
-  meer begrip en acceptatie voor beslissingen van scheidsrechters.

Wij moedigen jeugd aan om te gaan fluiten. O16 en O18 jeugd kan samen met een meer ervaren scheidsrechter starten met fluiten bij O12 en O14 wedstrijden. Meer weten?
Mail naar [email protected].


Arbitrage bij junioren: verantwoordelijkheid van alle ouders

Het begeleiden van juniorenwedstrijden is een teamverantwoordelijkheid van alle ouders samen.

Speelbegeleider bij de Jongste Jeugd teams (O8 t/m O10)
Voor deze leeftijd is nog geen scheidsrechter nodig, maar een speelbegeleider.
Bij voorkeur rouleert deze taak over álle ouders van het team, of je nou wel of geen kennis van hockey hebt. Je hoeft er geen cursus voor te volgen, en het is een leuke voorbereiding voor het halen van een CS-kaart die vanaf O12 wel verplicht is.
De speelbegeleider heeft een faciliterende rol, laat de kinderen zoveel mogelijk spelen en zorgt voor een veilig spelverloop.

-  Bij O8 heb je de fluit bij voorkeur zoveel mogelijk in de zak, bewaak je de voortgang van het spel en
   begeleid je de spelers.
-  Bij 09 fluit je alleen ter bevordering van het spel.
-  Bij O10 zal je al iets vaker fluiten, maar nog altijd staan speelplezier en veiligheid centraal.

De KNHB heeft alles voor de JJ bij elkaar gezet op één pagina (klik hier). Daar vind je ook handige one-pagers per leeftijdsgroep, inclusief speciale versies voor zaalhockey. Deze laatste staan ook bij de links onderaan deze pagina.

Arbitrage bij jeugdteams van O12 t/m O18
Vanaf O12 is het een vereiste van de KNHB om de wedstrijden te laten leiden door twee scheidsrechters met een CS-kaart. Daarom hebben we bij Xenios de volgende afspraken gemaakt:
-  van elke speler (O12 t/m O18) heeft minimaal één ouder een CS-kaart;
-  de ouders van elk team zijn gezamenlijk verantwoordelijk om twee scheidsrechters per thuiswedstrijd
   te leveren (in de zaal: één scheidsrechter bij elke wedstrijd).

Na het behalen van je CS-kaart is het fluiten van wedstrijden vrijwillig: je kaart halen betekent niet automatisch dat je MOET fluiten. Vind je dat te moeilijk, draag dan op een andere manier bij aan de club door een andere vrijwilligerstaak op te pakken.

Ook al denk je vooraf dat je zeker niet wil gaan fluiten, dan heeft het halen van je kaart toch voordelen:
-  Je snapt het spel beter waardoor het leuker wordt om te kijken,
-  je kan beter met je kind praten over de wedstrijd,
-  je hebt meer begrip voor beslissingen van de scheidsrechter.

Hoe meer ervaring je als scheidsrechter meebrengt naar de wedstrijd, hoe beter en leuker de potjes verlopen. Dus ouders, start vroeg met fluiten en groei met je kinderen en hun hockeyniveau mee!

Prestatieteams (de eerste teams in O12 t/m O18)

-  Worden voor zover mogelijk gefloten door CS+ of ervaren clubscheidsrechters.
-  In beginsel worden deze teams niet door eigen ouders gefloten.
-  Van ouders van prestatie teams wordt verwacht dat zij ook bereid zijn om andere juniorenteams te
   fluiten.


Arbitrage bij seniorenteams
-  Alle spelers moeten in het bezit te zijn van een CS-kaart.
-  Teams worden ingepland voor het fluiten van andere seniorenteams. Deze planning wordt verzorgd door
   de wedstrijdsecretaris senioren; bereikbaar via [email protected].
-  Over het algemeen wordt je als team ingedeeld direct voor of direct na je eigen wedstrijd.
-  De aanvoerder van het team bepaalt wie daadwerkelijk fluiten.
   Voor deze planning kan de aanvoerder gebruik maken van ‘Mijn Xenios’ op de Xenios website.
   Helaas is deze mogelijkheid nog niet vanuit de Xenios-app uit te voeren.

Selectieteams, D2 en H2
-  Worden gefloten door CS+ of ervaren clubscheidsrechters.


Opleiding en begeleiding
Hierboven kon je alles lezen over wie welke wedstrijden mag en moet fluiten. Maar hoe wordt je nou scheidsrechter?

Drie niveaus;
clubscheidsrechter (CS), clubscheidsrechterplus (CS+) en bondsscheidsrechters.
Je start als CS door het halen van je kaart en je begint met het fluiten van wedstrijden van (je) kinderen.
Indien je wil doorgroeien als scheidsrechter kun je een traject volgen voor CS+. Hierin wordt je ‘on the
job’ gecoacht, neem je deel aan workshops en wordt je intensief begeleid met als doel om de hogere
clubpotjes te fluiten.
Mocht je je echt heel serieus willen ontwikkelen, dan kun je bij de KNHB in opleiding gaan;
bondsscheidsrechter in opleiding, oftewel de BIO-opleiding.

Wat moet je doen?
Voor je Clubscheidsrechterskaart (CS):
-  E-learning via de computer met veel voorbeeldvideo's en spelsituaties.
-  Zelfstudie spelregels.
-  Workshop in het clubhuis met aansluitend een multiple choice-examen.
-  Na behalen van het examen mag je fluiten!

Voor je Clubscheidsrechterspluskaart (CS+):
-  E-learning via de computer met veel voorbeeldvideo’s en spelsituaties.
-  Coaching en begeleiding tijdens wedstrijden door een van onze Praktijkbegeleiders.
-  Na het afsluiten van het CS+ traject wordt je in overleg ingedeeld op hogere wedstrijden passend bij je
   niveau (zoals 1e lijns-selectieteams O12, O14, O16, O18 en senioren).

Begeleiding nieuwe scheidsrechters (i.s.m. ervaren scheidsen)
-  Als je wilt, kun je een keer beoordeeld worden en feedback krijgen na een wedstrijd.
-  We organiseren spelregelavonden en workshops op de club.


Links:
Wil je alles weten over de spelregels voor de Jongste Jeugd, Junioren/senioren voor veldhockey of
zaalhockey? Kijk dan op de website van de KNHB. Klik hier.

Of bekijk direct de filmpjes over de wijzigingen van de spelregels veldhockey en zaalhockey voor seizoen 2023-2024.

Of bekijk de volgende documenten:

VELD
-  Spelreglement veldhockey per 1 augustus 2023
-  Arbitrage afspraken veldhockey seizoen 2023-2024
-  Standaard Arbitrage afspraken veldhockey seizoen 2023-2024

ZAAL
-  Xenios zaal briefing 2023-2024
-  KNHB verschil zaal- en veldhockey 2023-2024
-  Spelreglement zaalhockey per 13 november 2023
-  Arbitrage afspraken zaalhockey seizoen 2023-2024
-  Standaard Arbitrage afspraken zaalhockey seizoen 2023-2024
-  Speelregels zaal O10 2023-2024
-  Speelbegeleider zaal O10 2023-2024
-  Spelregelboekje SCHC zaalhockey vanaf 2021-2022  * (niet geheel actueel)

   * Speciale dank aan Bas van de Griendt van hockeyclub SCHC

Andere documentatie
-  Spelregel workshop & wijzigingen 2019
-  Verenigingsarbitrageplan (VAP)

KNHB testen
Voor de enthousiaste clubscheidsrechter en de CS+-er heeft de KNHB twee testen ontwikkeld waarbij je
aan de hand van clips kan bepalen wat volgens jou de beslissing is. Deze testen zijn bedoeld als
voorbereiding op jouw volgende wedstrijd die je gaat fluiten.

-  Test 1
-  Test 2