Nieuwe rendering clubhuis Xenios.jpg

Hoofdsponsor

Clubcard

Lid worden?

Verslagen

12 sep Heren 1
27 sep Heren 1
6 sep Heren 1
15 sep Heren 1
12 mei Heren 1

Sponsoren


Vandaag jarig

Mink van der Meijden
Lotti Arts
Wat leuk dat je je wilt aanmelden als lid van Xenios. Je bent van harte welkom!

Als je het formulier invult en verstuurt ben je direct aspirant-lid van Xenios. Je krijgt per e-mail een bevestiging, dit is tevens het bewijs van je inschrijving.

We gaan kijken of er plaats in een team voor je is. Indien nodig, maar dat is slechts in een paar leeftijdscategorieën het geval, zetten we je op de wachtlijst. Je bent dan nog geen contributie en inschrijfgeld verschuldigd. Zodra er plaats is nemen we contact met je op om te informeren of je ingedeeld wilt worden. Ben je het eens met de plaats die we je kunnen bieden, dan kan je lekker gaan hockeyen bij Xenios!

Door inschrijving verklaar je bekend te zijn met onze algemene voorwaarden ten aanzien van het lidmaatschap en de contributieverplichting.

Vul het formulier en we gaan voor je aan de slag! Welkom bij de club!

Ledenadministratie SBHC Xenios

LET OP: dit formulier werkt alleen op een computer, niet op een smartphone of tablet. Pas als je een bevestiging van je inschrijving per e-mail hebt ontvangen is deze gelukt.


Soort aanmelding
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  Bij inschrijving als vrijwilliger zal er geen incasso van dit rekeningnummer plaatsvinden.

 
   
 
   
 
Hockey informatie
   
   
   
   
 
   
   
Vader/Verzorger (alleen voor jeugdlidmaatschap)
   
   
   
   
   
Moeder/Verzorger (alleen voor jeugdlidmaatschap)
   
   
   
   
   
Algemene informatie (alleen voor jeugdlidmaatschap)
   
   
   
Taken als vrijwilliger
  Goed functioneren van de vereniging is gebaseerd op inzet van alle leden als vrijwilligers. Daarom verwachten wij van alle leden en ouders van jeugdleden hierin een bijdrage. De wedstrijdtafel op zaterdagochtend wordt bij toerbeurt aangewezen. De bardiensten worden gedaan door jeugdleden (16+), die hiervoor een vergoeding krijgen.

 
   
   
   
Sponsoring
   
   
Overige informatie
   
 
Disclaimer
  Ondergetekende meldt zich of bovenstaand minderjarig persoon aan en verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden die Xenios aan het lidmaatschap verbindt en zich te conformeren aan de Statuten en Huishoudelijk reglement.

 
   
-
  Ondergetekende verklaart bovenstaande persoonlijke gegevens en informatie naar waarheid te hebben verstrekt.

 
   
-
  Hij/zij geeft toestemming om de verschuldigde contributiegelden automatisch te laten incasseren van de opgegeven IBAN.

 
   
   
Let op!
  Na de volgende stap volgt er een automatische ontvangstbevestiging via e-mail. Mocht je deze niet ontvangen, dan is de inschrijving NIET gelukt. Probeer het dan nogmaals.

 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.