Nieuwe rendering clubhuis Xenios.jpg

Activiteiten deze maand

Nog geen agenda punten.

Hoofdsponsor

Clubcard

Lid worden?

Verslagen

27 sep Heren 1
6 sep Heren 1
15 sep Heren 1
12 mei Heren 1
12 mei Dames 1

Sponsoren


Vandaag jarig

Lois Oudijk
Algemeen Nov
23

Aanpak gevaarlijke situatie Sloterweg – NU!

Nieuws afbeelding

Beste leden,

Het bestuur van Xenios heeft kennis genomen van de startnotitie Autoluw Sloten en Nieuw-Sloten. Wij zijn blij dat de gemeente werk maakt van de gevaarlijke situatie op de Sloterweg. Als Xenios zijn wij echter niet betrokken bij het concreet vormgeven van deze plannen. Naast de verkeersveiligheid willen we ook oog hebben voor de bereikbaarheid van ons sportpark.

De startnotitie heeft consequenties voor ieder lid, waar hij of zij ook woont. Om die reden nodigen we iedereen uit de enquête van de gemeente over de plannen in te vullen. Klik hier:

Inmiddels hebben we ook een nieuwe projectgroep. Graag jullie aandacht voor hun bijdrage:

Aanpak gevaarlijke situatie Sloterweg – NU!

Beste leden van Xenios,

Wij - Paul van der Valk en Dick Jans - hebben een paar weken geleden het initiatief genomen om ons namens Xenios sterk te maken dat de gemeente Amsterdam op korte termijn concreet iets gaan doen aan de zeer gevaarlijke situatie op de Sloterweg, met name voor de 700 jeugdleden die meerdere keren per weekvan en naar het Sportpark Sloten fietsen. Wij doen dit als bezorgde ouders onder auspiciën van het Xenios-bestuur.

Inmiddels is de projectgroep "Aanpak gevaarlijke situaties Sloterweg–NU!” gestart en uitgebreid met Dieneke Schonenberg, Duco Boer, Gerhard Top en Maartje Vogel.

Hieronder schetsen wij de aanleiding, de huidige stand van zaken en vragen wij u als ouders van kinderen die bij Xenios hockeyen om uw support en feedback.Wij zetten in op een directe en concrete oplossing om de veiligheid te verbeteren. Wij vragen aandacht voor deze situatie bijde verschillende belangengroepen en in de media.

Aanleiding
Toen de gemeentejaren geleden aan Xenios vroeg te verhuizen naar Sportpark Sloten werd direct onderkend dat de Sloterweg onveilig is voor de (jonge) Xenios-leden. Er werd door de gemeente toegezegd dat een alternatieve route voorzien zou worden via een te bouwen fietsbrug zodat jeugdleden niet over de gevaarlijke Sloterweg zouden moeten fietsen. Nu, jaren verder, is door de gemeente nog niets concreets gedaan, anders dan het plaatsen van borden met ‘maximaal 50 rijden, fietsende kinderen’. De snelheid beperkende maatregelen zijn zelfs weggehaald op het stuk Sloterweg tussen ingang Sportpark en de rotonde waardoor de situatie zo mogelijk nog gevaarlijker is geworden.

De situatie op de Sloterweg is gevaarlijk vanwege:
·De breedte – de weg is een oude dijk-weg van slechts 5,5 meter breed en kent geen gescheiden fietspaden.
·De buitensporige verkeersdrukte – er rijden ca. 15.000 voertuigen per dag over deze weg. Dat is anderhalf keer zoveel als bijvoorbeeld de Lelylaan, Willemsparkweg of de Rozengracht. Daarbij rijdt er ook circa 80 keer per dag een verlengde bus.
·De hoge maximumsnelheid– deze is 50 kilometer per uur op grote delen van de weg.
·De grote hoeveelheid fietsbewegingen (ook tijdens spitsuren) – waaronder de circa 700 Xenios- jeugdleden (van 6 tot 18 jaar) die zo’n 3 keer per week over de Sloterweg fietsen (heen en terug).
·Onoverzichtelijke verkeerssituaties – zo moet een groot deel van de fietsers in de onoverzichtelijke (90 graden) bocht bij Oud-Sloten de weg over steken om richting Aker / Badhoevedorpterijden.

Wij willen dat de gemeente snel en concreet iets gaat doen aan deze onhoudbare situatie. Van gesprekken met vele ouders weten wij dat dit een grote wens is van veel van de leden. Het is wachten op ernstige ongelukken.

De huidige stand van zaken
Het eerste tastbare productwaarde werkgroepaan heeft meegewerkt is een door AT5 gemaakt item over de situatie aan de Sloterweg.Vrijwel direct hier opvolgend bleek dat de gemeente Amsterdam vergevorderde plannen heeft om Sloten en Nieuw-Sloten, inclusief de Sloterweg autoluw te maken en liet wethouder Sharon Dijksma weten dat deze plannen zullen worden doorgezet. In de plannen van de gemeente Amsterdam zal er met slimme camera’s worden gecontroleerd op kentekens om zodoende het autoverkeer dat nu door Sloten en Nieuw Sloten gaat te verplaatsen naar de Plesmanlaan - Huizingalaan - Oude Haagseweg. Uiteindelijk (in 2024) zal de Sloterweg geprofileerd worden tot een 30 km fietsstraat.

Als deze plannen doorgaan zullen ze uiteindelijk positief uitpakken voor een veilige route over de Sloterweg voor onze (jeugd)leden, maar het realiseren hiervan zal nog (te) lang duren. Pas in 2024 zal het huidige totaalplan van de gemeente zijn gerealiseerd. Daarom is het belangrijk dat de gemeente ook maatregelen treft om op de hele korte termijn de gevaarlijke situaties aan te pakken, bijvoorbeeld met tijdelijke veilige fietsroutes en snelheidsaanpassingen. Meer informatie overigens over de huidige plannen van de gemeente kunt u vinden op deze website, klik hier.

Projectgroep Aanpak gevaarlijke situaties Sloterweg – NU!
De werkgroep is begonnen met het in kaart brengen van de situatie middels gesprekken met diverse betrokkenen zoals het Xenios-bestuur, de dorpsraad Sloten, de bewoners van de nieuw gebouwde huizen aan de Sloterweg, de gemeentelijke stadsdeelcommissie en het dagelijks bestuur Nieuw-West.

Op 10 november hebben wij ingesproken tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie Nieuw-West en daar ons uitgesproken over het plan voor de aanleg van een tijdelijk fietspad over het sportpark Sloten. Wij zijn van mening dat de huidige plannen van de gemeente de veiligheid van de fietsers op korte termijn nog helemaal niet verbetert. Daar komt bij dat de tijdslijnen onzeker zijn vanwege de complexiteit van de plannen en allerlei inspraakmogelijkheden. Daarom stelt Xeniosvoor om op korte termijn een tijdelijk fietspad aan te leggen over het sportpark Sloten waarmee de verkeersveiligheid van een heel groot deel van de fietsers echt zal verbeteren. Daar bovenop pleiten wij voor fietsoversteek aanpassingen op cruciale plekken op de Sloterweg en het invoeren van een 30-km regime. Hierover zijn wij op dit moment in gesprek met de gemeente.

Uw support en feedback
Om dit initiatief goed te kunnen ondersteunen zoeken wij input van alle Xenios-leden:

·Elk idee over de huidige situatie op de Sloterweg ter ondersteuning van ons initiatief zal ons helpen, u kunt dit in onderstaande link met formulier kwijt; uiteraard hoe meer, hoe beter!

·Wij zijn op zoek naar voorbeelden van gevaarlijk situaties: heeft u of heeft uw kind een gevaarlijke situatie meegemaakt op de Sloterweg tijdens het fietsen van en naar Xenios dan kunt u dat ook via de link met formulier met ons delen.

Link naar formulier werkgroep "Aanpak gevaarlijke situaties Sloterweg - NU"

Binnenkort kunt u meer nieuwsen acties van ons verwachten met de campagne (de spelfout is expres):

"HAR(D)T IN ACTIE –FeiligVietsen”

Dank alvast voor jullie medewerking!

Paul van der Valk
Dick Jans
Duco Boer
Dieneke Schonenberg-Meinema
Maartje Vogel
Gerhard Top

Namens de projectgroep "Aanpak gevaarlijke situaties Sloterweg – NU”

 


Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws