dames 1 goal.JPEG e heren 1 na.JPEG header dames 1 v3.JPEG header jeugd v2.JPEG header publiek.JPEG header sticks hal.JPEG header veteranen.JPEG Nieuwe rendering clubhuis Xenios klein.jpg

 

START VAN DE LUSTRUM FEESTWEEK!

 

Proeflessen

Lid worden?

Clubcard

Hoofdsponsor

Sponsoren


Sportiviteit & Respect


Xenios is een hockeyvereniging waar iedereen plezierig en veilig kan sporten, werken en genieten langs de lijn. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. 

Om het clubkarakter te bewaken en aan te sluiten bij de Sportiviteit & Respect campagne van de KNHB, hanteert Xenios (online) gedragsregels als basis waarop we met elkaar omgaan en om een zo veilig mogelijke sportomgeving te creëren.

Algemene gedragsregels 
- Je hebt respect voor ieders taak en functie en gaat met de ander om op voet van gelijkheid.
- Je gedraagt je als teamspeler en speelt het hockeyspel op een sportieve manier.
- Je bent positief tijdens het coachen van trainingen en wedstrijden.
- Je gedraagt je als toeschouwer langs de lijn en onthoudt je van het gebruik van grove taal. 
- Je bent zuinig op andermans bezittingen en zorgt ervoor dat de omgeving netjes blijft.

Een veilige omgeving
- Je draagt bij aan een sfeer waarbij iedereen zich veilig en gerespecteerd kan voelen ongeacht godsdienst, uiterlijke kenmerken, leeftijd, afkomst, huidskleur, ras, burgerlijke staat of seksuele voorkeur. Je draagt extra zorg voor minderjarigen.
- Iedere vorm van seksuele intimidatie ga je tegen. Hieronder verstaan we: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk die door de persoon die het overkomt als ongewenst wordt ervaren. 

Indien je grensoverschrijdend gedrag signaleert of er zelf mee te maken hebt gehad kun je de betreffende persoon op zijn gedrag aanspreken. Je kunt ook het bevoegd gezag (bestuur) inlichten en/of terecht bij de commissie ‘Sportiviteit & Respect’, de tuchtcommissie of de vertrouwenspersoon. Zie hiervoor ook het addendum van de gedragscode Xenios. 
at de 
De gedragscode vind je hier: gedragsregels 

Contact met de commissie Sportiviteit & Respect
Stuur een email naar [email protected]. Binnen een paar dagen ontvang je een reactie of neemt een commissielid contact op.