dames 1 goal.JPEG e heren 1 na.JPEG header dames 1 v3.JPEG header jeugd v2.JPEG header publiek.JPEG header sticks hal.JPEG header veteranen.JPEG Nieuwe rendering clubhuis Xenios klein.jpg

 

START VAN DE LUSTRUM FEESTWEEK!

 

Proeflessen

Lid worden?

Clubcard

Hoofdsponsor

Sponsoren


Lidmaatschap algemene voorwaarden


Lidmaatschap

 Het verenigingsjaar van Xenios loopt van 1 juli tot en met 30 juni en het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Overeenkomstig de Statuten van de vereniging, artikel 10 lid 2, kan opzegging of verandering van het lidmaatschap slechts schriftelijk geschieden voor het einde van het verenigingsjaar met als uiterste opzegdatum 30 april.

Zie voor meer informatie onder Opzeggen.

 

Contributie

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Leden zijn contributie verschuldigd voor een heel seizoen, alleen leden die na 1 januari lid worden, betalen het inschrijfgeld + de helft van het contributiebedrag. Inschrijfgeld wordt eenmalig berekend.
Zie voor meer informatie onder Contributie.


Tenue

Klik hier voor informatie over het verenigingstenue.


Verzekeringen

Xenios is via de KNHB voor haar leden en geregistreerde vrijwilligers secundair verzekerd tegen ongevallen. Dat betekent dat deze verzekering uitkeert, indien je eigen verzekering of - bij aansprakelijkheid - die van de tegenpartij niet uitkeert. 

Deze verzekering dekt o.a. de kosten voor geneeskundige behandeling (tot een bepaald maximumbedrag) van lichamelijk letsel, opgelopen tijdens de wedstrijden, trainingen en werkzaamheden, voor zover dit niet door een eigen verzekering wordt vergoed.

De vereniging is niet verzekerd voor ongevallen tijdens het vervoer van/naar de te bezoeken verenigingen.

Klik hier voor het schade formulier wat je kunt invullen en insturen.

Voor vragen over de afwikkeling hiervan graag mailen naar [email protected].