Nieuwe rendering clubhuis Xenios.jpg

Hoofdsponsor

Clubcard

Lid worden?

Verslagen

12 sep Heren 1
27 sep Heren 1
6 sep Heren 1
15 sep Heren 1
12 mei Heren 1

Sponsoren


Vandaag jarig

Mink van der Meijden
Lotti Arts

Lidmaatschap opzeggen

Beëindigen lidmaatschap

In overeenstemming met de statuten geldt als uiterste opzegdatum 30 april van het jaar, zodat op 30 juni het lidmaatschap wordt beëindigd. Bij opzegging na 30 april blijft de volledige contributie voor het volgende seizoen verschuldigd.

* Als je je lidmaatschap voor het volgende seizoen niet wilt voortzetten, zeg dan tijdig, en uiterlijk 30 april, het lidmaatschap op.

* Ben je jonger dan 18 jaar? Dan dient de opzegging door je ouders/verzorgers te gebeuren.

* Opzegging van het lidmaatschap kan alleen via het opzegformulier via de website op Mijn Xenios onder Club, opzeggen via de app kan niet. (NB indien het wachtwoord opnieuw opgevraagd moet worden, kan dit middels een e-mail naar [email protected] als het via het formulier niet werkt).

* De opzegging wordt altijd per e-mail bevestigd, dit is tevens het bewijs van opzegging. Indien geen bevestiging is ontvangen, is dus niet opgezegd.

* Mededelingen aan coach, trainer of aanvoerder zijn natuurlijk wenselijk, maar worden niet aanvaard als officiële opzegging.

* Ook e-mailberichten aan de ledenadministratie, selectiecommissie of andere vrijwilligers worden niet aanvaard als officiële opzegging.

* Leden die per 30 juni hun lidmaatschap hebben beëindigd, maar bij aanvang van het nieuwe seizoen toch weer lid willen worden, betalen € 50,- administratiekosten.

* Wijzigingen van het lidmaatschap (van of naar trimhockey) dienen vóór 1 mei aan de ledenadministratie te zijn doorgegeven.

* Indien je voor aanvang van de competitie weet niet in staat te zijn de eerste helft of het gehele komende seizoen te spelen in verband met een blessure, kun je vóór 1 september een verzoek indienen voor de blessureregeling. Dit verzoek zal aan het bestuur worden voorgelegd. Meer informatie hierover staat bij contributie.

* Studenten-leden kunnen per half jaar aanmelden en dus ook opzeggen. De deadline voor opzeggen per 1 januari is 31 december, voor 30 juni is dit 30 april.

* Wanneer je als Vrijwilliger wilt opzeggen, dan geldt dezelfde procedure. De deadlines gelden hiervoor uiteraard niet.