Dames 1.jpg Heren 1.jpg Jongens A1.jpg Opening waterveld - Ballen.jpg Opening waterveld - Heren 1 met kids.jpg Publiek Xenios.jpg Waterveld.jpg Zaalhockey Heren 1.jpg

Activiteiten deze maand

Nog geen agenda punten.

Hoofdsponsor

Clubcard

Lid worden?

Verslagen

26 mei Jongens A1
13 mei Heren 1
8 apr Heren 1
7 apr Jongens A1
24 mrt Jongens A1

Sponsoren


Vandaag jarig

Malika Taytelbaum
Amy Kramer

Lidmaatschap informatie


Op deze pagina is informatie te vinden over:

Lid worden jeugd;
- Aanmelden Junioren van 6 jaar
- Aanmelden Junioren van 7 jaar en ouder
- Wachtlijst

Lid worden senioren;
- Aanmelden Senioren
- Aanmelden Trimhockey

Gegevens wijzigen

 Lid worden jeugd

 

Aanmelden Junioren van 6 jaar

Voor seizoen 2017-2018 is de groep trainende F-jes bij de meisjes vol.
Jongens kunnen nog volop aangemeld worden.

Inschrijven voor seizoen 2018-2019 is mogelijk vanaf 1 januari 2018. Uw kind moet dan wel vóór 1 oktober 2018 6 jaar oud zijn - dus geboren zijn voor 1 oktober 2012.
(Aanmeldingen voor 1 januari en van kinderen die geen 6 jaar zijn op 1 oktober 2018 kunnen niet in behandeling worden genomen.)

Ieder jaar is er plaats voor maximaal 80 kinderen in de jongste categorie, de zgn. trainende F-jes. In mei/juni wordt bekeken wie er in seizoen 2018-2019 bij de trainende F geplaatst kunnen worden. Hierover wordt omstreeks eind juni 2018 bericht verstuurd. Indien daarover geen bericht is ontvangen, is het maximaal aantal kinderen bereikt en zal het kind op de wachtlijst blijven staan.

 

Aanmelden Junioren van 7 jaar en ouder

Aanmelden kan gedurende het hele jaar uitsluitend via de website. Aangemelde kinderen worden, indien de desbetreffende leeftijdscategorie vol is, op een wachtlijst geplaatst tot instroom mogelijk is.


Wachtlijst

Xenios hanteert de volgende voorrangsregels voor de wachtlijst:

  1. kinderen of broertjes/zusjes van alle leden, die langer dan 1 jaar lid zijn en waarvan het lidmaatschap wordt gecontinueerd, krijgen voorrang op wachtenden met andere inschrijfdatum,
  2. op inschrijfdatum,
  3. indien de eerstvolgende wachtende wordt benaderd en deze besluit (nog) geen lid van Xenios te worden, maar wel op de wachtlijst te willen blijven staan, wordt de datum van weigering als nieuwe inschrijfdatum gehanteerd.

 

Na indeling in een team wordt het lidmaatschap van kracht en ontvangt het nieuwe lid een welkomstmail en inloggegevens voor de website.

Xenios ondersteunt tevens het Jeugdsportfonds van de gemeente Amsterdam.

Voor meer informatie: [email protected]

 


 

Lid worden senioren


Aanmelden Senioren

Wij hebben binnen onze vereniging nog ruime mogelijkheden voor het plaatsen van senioren bij diverse teams. De competitiewedstrijden voor de senioren worden op zondag gespeeld.

Heb je interesse dan kun je inschrijven via de site. Het inschrijfformulier vind je onder Aanmelden.

 

Wij kunnen ons echter voorstellen dat je meer wilt weten. In dat geval kun je contact opnemen met ons op één van onderstaande e-mailadressen:

- Voor informatie over damesteams: [email protected]

- Voor informatie over herenteams: [email protected]

- Voor informatie over trimhockey: [email protected]

 

Voor algemene informatie over het lidmaatschap van Xenios, kun je mailen naar [email protected].

 

Voor de desbetreffende financiële aspecten, verwijzen wij naar de informatie onder Contributie.

Studenten ontvangen als zij zich als geheel team (min. 14 personen) aanmelden eveneens een bartegoed van € 350,-.

 

 

Aanmelden Trimhockey

Xenios kent twee lidmaatschappen voor trimhockey, t.w.:

- trimhockey met recht om tot maximaal 6 keer mee te spelen in een seniorenteam en

- trimhockey zonder recht van spelen.

 

Zie de contributietabel voor de bijbehorende tarieven.

Er is geen restrictie voor het aanmelden als trimlid.

Nieuwe trimleden betalen entreegeld. Bij Xenios wordt maar één keer inschrijfgeld berekend.
Oud-leden betalen dus géén inschrijfgeld.

Klik hier voor verdere informatie.

 

 


Gegevens wijzigen

Zoals bekend, gebruiken wij binnen Xenios het systeem LISA.
Hier kunnen de leden hun teamindelingen, wedstrijdschema’s e.d. inzien. Ook onze ledenadministratie wordt hierin gevoerd.

Voor een goede administratie is het uiteraard noodzakelijk dat wij over de juiste gegevens beschikken.

Door in te loggen, met de door ons verstrekte inlogcodes, op je persoonlijke pagina (Mijn Xenios) kun je, bij profiel, je e-mailadres en/of telefoonnummer wijzigen.

Een adreswijziging of wijziging van je IBAN kun je aan ons doorgeven: [email protected].