dames 1 goal.JPEG e heren 1 na.JPEG header dames 1 v3.JPEG header jeugd v2.JPEG header publiek.JPEG header sticks hal.JPEG header veteranen.JPEG Nieuwe rendering clubhuis Xenios klein.jpg

Hoofdsponsor

Clubcard

Lid worden?

Verslagen

12 sep Heren 1
27 sep Heren 1
6 sep Heren 1
15 sep Heren 1
12 mei Heren 1

Sponsoren


Vandaag jarig

Axel Koning
Evy Steenmeijer

Lidmaatschap informatie

Op deze pagina is informatie te vinden over:

Lid worden jeugd;
- Aanmelden Junioren van 6 jaar
- Aanmelden Junioren van 7 jaar en ouder
- Wachtlijst

Lid worden senioren;
- Aanmelden Senioren
- Aanmelden Trimhockey

Gegevens wijzigen

Lid worden jeugd

Aanmelden Junioren van 6 jaar
Inschrijven voor seizoen 2023-2024 is mogelijk vanaf 1 januari 2023. Uw kind moet dan wel vóór 1 oktober 2023 6 jaar oud zijn - dus geboren zijn voor 1 oktober 2017.

(Aanmeldingen voor 1 januari en van kinderen die geen 6 jaar zijn op 1 oktober 2023 kunnen niet in behandeling worden genomen.)

Ieder jaar is er plaats voor maximaal 80 kinderen in de jongste categorie, de zgn. trainende F-jes. In mei/juni wordt bekeken wie er in seizoen 2023-2024 bij de trainende F geplaatst kunnen worden. Hierover wordt na 1 juli 2023 bericht verstuurd. Indien daarover geen bericht is ontvangen, is het maximaal aantal kinderen bereikt en zal het kind op de wachtlijst blijven staan.

Aanmelden Junioren van 7 jaar en ouder
Aanmelden kan gedurende het hele jaar uitsluitend via de website. Aangemelde kinderen worden, indien de desbetreffende leeftijdscategorie vol is, op een wachtlijst geplaatst tot instroom mogelijk is.

Wachtlijst
Xenios hanteert de volgende voorrangsregels voor de wachtlijst:

  1. kinderen of broertjes/zusjes van alle leden, die langer dan 1 jaar lid zijn en waarvan het lidmaatschap wordt gecontinueerd, krijgen voorrang op wachtenden met andere inschrijfdatum,
  2. op inschrijfdatum,
  3. indien de eerstvolgende wachtende wordt benaderd en deze besluit (nog) geen lid van Xenios te worden, maar wel op de wachtlijst te willen blijven staan, wordt de datum van weigering als nieuwe inschrijfdatum gehanteerd.

Na indeling in een team wordt het lidmaatschap van kracht en ontvangt het nieuwe lid een welkomstmail en inloggegevens voor de website.

Voor meer informatie: [email protected]

Jeugdfonds Sport&Cultuur

Wilt uw kind graag hockeyen maar is dat financieel lastig? Vraag dan een bijdrage aan via Jeugdfonds Sport & Cultuur, klik hier. En informeer Xenios over uw aanvraag via [email protected].


Lid worden senioren

Aanmelden Senioren
Wij hebben binnen onze vereniging nog ruime mogelijkheden voor het plaatsen van senioren bij diverse teams. De competitiewedstrijden voor de senioren worden op zondag gespeeld.

Heb je interesse dan kun je inschrijven via de site. Het inschrijfformulier vind je onder Aanmelden.

Wij kunnen ons echter voorstellen dat je meer wilt weten. In dat geval kun je contact opnemen met ons op één van onderstaande e-mailadressen:

- Voor informatie over dames- en herenteams: [email protected]

- voor informatie over studenten: [email protected] 

- Voor informatie over trimhockey: [email protected]

Voor studenten en jong senioren (O25) gelden speciale contributietarieven en voorwaarden. Ga naar de studentenpagina.

Voor algemene informatie over het lidmaatschap van Xenios, kun je mailen naar [email protected].

Voor de desbetreffende financiële aspecten, verwijzen wij naar de informatie onder
Contributie.

Aanmelden Trimhockey
Xenios kent twee lidmaatschappen voor trimhockey, t.w.:

- trimhockey met recht om tot maximaal 6 keer mee te spelen in een seniorenteam en

- trimhockey zonder recht van spelen (trainingslid).

Zie de contributietabel voor de bijbehorende tarieven.

Er is geen restrictie voor het aanmelden als trimlid.

Nieuwe trimleden betalen entreegeld. Bij Xenios wordt maar één keer inschrijfgeld berekend.
Oud-leden betalen dus géén inschrijfgeld.

Klik hier voor verdere informatie.

Gegevens wijzigen
Zoals bekend, gebruiken wij binnen Xenios het systeem LISA.

Hier kunnen de leden hun teamindelingen, wedstrijdschema’s e.d. inzien. Ook onze ledenadministratie wordt hierin gevoerd.

Voor een goede administratie is het uiteraard noodzakelijk dat wij over de juiste gegevens beschikken.

Door in te loggen, met de door ons verstrekte inlogcodes, op je persoonlijke pagina (Mijn Xenios) kun je, bij profiel, je e-mailadres en/of telefoonnummer wijzigen. Voor het opvragen van een (nieuw) wachtwoord kun je mailen naar [email protected].

Een adreswijziging of wijziging van je IBAN kun je aan ons doorgeven: [email protected].