Nieuwe rendering clubhuis Xenios klein.jpg

Hoofdsponsor

Clubcard

Lid worden?

Verslagen

12 sep Heren 1
27 sep Heren 1
6 sep Heren 1
15 sep Heren 1
12 mei Heren 1

Sponsoren


Vandaag jarig

Tim Ossewaarde
Thomas 't Hart
Jochem van Doorn
Mees Kramer

Lidmaatschap contributie


Contributies seizoen 2022-2023

 Lidmaatschap Senioren

 Senioren (25+)

    € 409

 Senioren/Studenten O25

    € 309

 Senioren/Studenten O25 actietarief 1e seizoen*

    € 198

 Trimhockey

    € 309

 Trimhockey trainingslid

    € 249

*Actietarief voor nieuwe leden onder 25 jaar voor het eerste seizoen, inschrijfgeld is inclusief een Xenios thuis-shirt. Voor nieuwe leden die achtereenvolgend 2 seizoenen geen lid zijn geweest. Lees de voorwaarden hieronder. Selectieteamspelers (H1, H2, D1, D2, DO25-1) betalen de reguliere Senioren-contributie. 

 

 Lidmaatschap Junioren

 Jeugd O18/O16/O14(1)

    € 439

 Jeugd O12(1)

    € 409

 Jeugd O10(1)

    € 369

 Jeugd O9(2)

    € 369

 Jeugd O8(2)

    € 299

 Jeugd trainende O7

    € 199

 Jeugd trainingsleden

 50% van contributie

(1) Inclusief zaalcompetitie
(2) Spelen midwinter competitie


Lees hier meer over de wijzigingen in de teamnamen met ingang van seizoen 2022-2023.

Inschrijfgeld
Nieuwe leden betalen € 90 inschrijfgeld. Deze is eenmalig verschuldigd. Oud-leden die opnieuw lid worden, betalen geen inschrijfgeld. Wordt echter opgezegd voor 1 mei en wordt voor het daaropvolgende seizoen opnieuw ingeschreven, dan zal € 50,- administratiekosten in rekening gebracht worden m.u.v. 2e jaars O18 spelers die jong senior worden. Inschrijving dient altijd opnieuw via de site plaats te vinden.

Inschrijven is mogelijk indien het kind op 1 oktober 6 jaar is. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd van de jeugdspeler en niet van het team waarin het lid speelt.

Selectietoeslagen
Spelers van een selectieteam betalen een jaarlijkse toeslag op de reguliere contributie.

 Categorie O18 O16 O14 O12
Toeslag
€ 160
(1e lijn)
JO18-1
 MO18-1
JO16-1
MO16-1
JO14-1
MO14-1
JO12-1
MO12-1
MO12-3
Toeslag
€ 80
(2e lijn)
  JO16-2
MO16-2
JO14-2
MO14-2
MO14-3
JO12-2
MO12-2

Betaling
Leden kunnen de contributie uitsluitend voldoen per automatische incasso. De contributie wordt in twee termijnen geïnd, de eerste termijn in augustus en de tweede termijn in september. Er kan tegen kosten van € 5,- in vijf termijnen betaald worden, t.w. augustus t/m december. Gespreide betaling dient persoonlijk aangevraagd te worden bij [email protected]. Indien niet per automatische incasso geïnd kan worden, kan er een toeslag van € 15,- opgelegd worden.

Nieuwe leden vanaf 1 januari betalen voor de rest van het seizoen de helft van de contributie + inschrijfgeld.

Senioren die zaalhockey spelen betalen per team voor het door de bond vastgestelde bedrag.

Senioren O25 / Studenten
Nieuwe seniorenleden jonger dan vijfentwintig (25) betalen het eerste seizoen € 198 contributie. Voor nieuwe leden die achtereenvolgend 2 seizoenen geen lid zijn geweest. De contributie wordt halfjaarlijks geïnd en het lidmaatschap is per half jaar opzegbaar indien voor 1 december of 1 mei opgezegd is. Vanaf het 2e seizoen geldt het gereduceerde Senioren O25 tarief. Selectieteamspelers (H1, H2, D1, D2, DO25-1) betalen de reguliere Senioren-contributie.

Nieuwe seniorenleden O25 betalen inschrijfgeld en krijgen een Xenios thuis-shirt. Meer informatie via deze link.

Restitutie contributie
Het lidmaatschap van Xenios kan niet tussentijds beëindigd worden door omstandigheden als zwangerschap, blessure, verhuizing, reizen, werkomstandigheden e.d.. Er kan geen beroep worden gedaan op restitutie van contributie door genoemde omstandigheden.

Richtlijnen contributie bij blessureleed
Xenios biedt de mogelijkheid om bij ernstige blessures, voor aanvang van de competitie, 1 september, het lidmaatschap alsnog om te zetten naar een trimhockey lidmaatschap, als niet voor 1 mei is opgezegd.

Hiertoe dient een verzoek ingediend te worden bij de [email protected], die het aan het bestuur voorlegt.

Bij ernstige blessure voor aanvang van de competitie, waarbij duidelijk is dat er in het hele seizoen of de eerste helft van het seizoen niet gehockeyd zal worden, kan de blessureregeling worden aangevraagd. Deze regeling geldt totdat het lid weer hersteld is en gaat (trim)hockeyen.

Deze regeling houdt in:

- Het lid is de volledige contributie verschuldigd over het seizoen dat de blessureregeling is verkregen.
- Het volgende seizoen wordt er geen contributie in rekening gebracht voor het gehele gemiste seizoen. Wel wordt € 50,- aan administratiekosten en afdrachtskosten KNHB in rekening gebracht.
- Als het lid de eerste seizoenshelft geblesseerd is geweest dan is het volgende seizoen de helft van de contributie verschuldigd vermeerderd met € 50,-.
- Als het lid meerdere jaren niet kan hockeyen geldt de € 50,- ook voor de tussenliggende jaren.
- Als het lid in het volgende seizoen geen lid meer is, vindt ergeenrestitutie plaats.

Het lid kan alleen zelf (of de wettelijke vertegenwoordiger) de blessureregeling aanvragen (met redenen omkleed). Dit dient het lid vóór 1 september te doen bij de [email protected]. Deze doet een voorstel aan het bestuur, welke al dan niet instemt met het verzoek.

Richtlijnen contributie bij ernstige ziekte of bij zwangerschap
Leden die na de wettelijke opzegdatum ernstig ziek of zwanger blijken te zijn, waardoor het seizoen geheel of gedeeltelijk niet gespeeld kan worden, hebben de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een gedeeltelijke verrekening van de contributie, zoals boven beschreven bij blessureleed. De verrekening zal in het volgende seizoen met de contributie verrekend worden.

Richtlijnen contributie voor stageperiode studenten
Voor studenten-leden (of O18 junioren) die student worden) die een buitenlandse stage gaan volgen waardoor hij/zij een jaar of halfjaar niet kunnen hockeyen, geldt een soortgelijke regeling als bij blessureleed, met dezelfde uiterste datum van aanvraag (1 september).

Het bestuur kan besluiten tot teruggave van de contributie, welke in het volgende seizoen verrekend wordt. Als de geplande stage niet aangevangen of afgemaakt wordt, vervalt de regeling.