Nieuwe rendering clubhuis Xenios klein.jpg

Hoofdsponsor

Clubcard

Lid worden?

Verslagen

12 sep Heren 1
27 sep Heren 1
6 sep Heren 1
15 sep Heren 1
12 mei Heren 1

Sponsoren


Vandaag jarig

Wolf Ribbens
Tara Klasen
Lena Koeneman
Jasper Kortbeek

Lidmaatschap contributie


Contributies seizoen 2021-2022 (1)

 Lidmaatschap Senioren
 Senioren
 € 395
 Trimhockey
 € 292
 Trimhockey trainingslid
 € 239
 Senioren tot 30 jaar (2) - halfjaarscontributie*
 € 148
 Senioren trainingslid tot 30 jaar (3) - halfjaarscontributie*
 € 110
 Studenten (4) - halfjaarscontributie*
 €   99
 Studenten trainingslid (5) - halfjaarscontributie*  €   75

* Flexibel, per half jaar opzegbaar. Voor nieuwe leden die achtereenvolgend 2 seizoenen geen lid zijn geweest. Selectieteamspelers (H1, H2, D1, D2, DJ1) betalen de reguliere Senioren-contributie.

(1) Bedragen zijn inclusief een clubhuisbijdrage van € 25 per lid
(2) Vanaf het 2e seizoen: € 197,50 per half jaar. Geen inschrijfgeld
(3) Vanaf het 2e seizoen: € 110 per half jaar. Geen inschrijfgeld
(4) Het 2e seizoen: € 150 en vanaf 3e seizoen: € 197,50 per half jaar. Geen inschrijfgeld. Meer info.
(5) Het 2e seizoen: € 110 en vanaf 3e seizoen: € 146 per half jaar. Geen inschrijfgeld. Meer info.


 Lidmaatschap Junioren
 Jeugd ABC (6) 
 € 424
 Jeugd D (6) 
 € 397
 Jeugd 8E (6)   € 358
 Jeugd 6E (7)   € 358
 Jeugd 2e jaars F (7) 
 € 299
 Jeugd trainende F  € 195
 Jeugd trainingsleden  € 173

(6) Inclusief zaalcompetitie 
(7) Spelen midwinter competitie


Inschrijfgeld
 € 90
Ondersteunend Lid  € 75

Selectietoeslag 1e lijn € 150
 JA1, JB1, JC1, JD1, MA1, MB1, MC1, MD1 en MD2
Selectietoeslag 2e lijn € 75
 JB2, JC2, JD2,  MB2, MC2, MC3, MD3 en MD4

Inschrijven is mogelijk indien het kind op 1 oktober 6 jaar is.

Het trainingslidmaatschap in jeugd ABCDE wordt lopende het seizoen aangeboden als er ruimte is bij de trainingen.

Maximaal wordt per gezin (kinderen tot en met leeftijd 21) € 1.384,00 totaal aan contributie geïncasseerd. Kinderen ouder dan 21 jaar vallen niet meer onder de gezinskorting.  Inschrijfgeld, selectietoeslag en zaalhockeykosten (bij senioren) worden hierin niet meegerekend.

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd van de jeugdspeler en niet van het team waarin hij/zij speelt.

Leden kunnen de contributie uitsluitend voldoen per automatische incasso. De contributie wordt in twee termijnen geïnd, de eerste termijn in augustus en de tweede termijn in september. Er kan tegen kosten van € 5,- in vijf termijnen betaald worden, t.w. augustus t/m december. Gespreide betaling dient persoonlijk aangevraagd te worden bij [email protected].

Indien niet per automatische incasso geïnd kan worden, kan er een toeslag van € 15,- opgelegd worden.

Nieuwe leden vanaf 1 januari betalen voor de rest van het seizoen de helft van de contributie + inschrijfgeld.

Senioren die zaalhockey spelen betalen per team voor het door de bond vastgestelde bedrag. 

Het inschrijfgeld is eenmalig verschuldigd. Oud-leden die opnieuw lid worden, betalen geen inschrijfgeld. Wordt echter opgezegd voor 1 mei en wordt voor het daaropvolgende seizoen opnieuw ingeschreven, dan zal € 50,- administratiekosten in rekening gebracht worden m.u.v. 2e jaars A-spelers die senior worden. Inschrijving dient altijd opnieuw via de site plaats te vinden.

Studenten
Nieuwe studentenleden ontvangen het eerste jaar 50% korting op de contributie. Het tweede seizoen is de korting 25%. De contributie wordt halfjaarlijks geïnd en het lidmaatschap is per half jaar opzegbaar indien voor 1 januari of 1 mei opgezegd is. 
Studenten betalen geen inschrijfgeld. Studenten dienen op aanvraag een kopie van hun studentenkaart per mail op te sturen. Meer informatie via deze link.

Senioren onder de dertig
Nieuwe seniorenleden jonger dan dertig ontvangen het eerste seizoen 25% korting op de contributie.  De contributie wordt halfjaarlijks geïnd en het lidmaatschap is per half jaar opzegbaar indien voor 1 januari of 1 mei opgezegd is

Seniorenleden jonger dan dertig betalen geen inschrijfgeld. Meer informatie via deze link.

Restitutie contributie
Het lidmaatschap van Xenios kan niet tussentijds beëindigd worden door omstandigheden als zwangerschap, blessure, verhuizing, reizen, werkomstandigheden e.d.. Er kan geen beroep worden gedaan op restitutie van contributie door genoemde omstandigheden.


Richtlijnen contributie bij blessureleed
Xenios biedt de mogelijkheid om bij ernstige blessures, voor aanvang van de competitie, 1 september, het lidmaatschap alsnog om te zetten naar een trimhockey lidmaatschap, als niet per 30 april is opgezegd.

Hiertoe dient een verzoek ingediend te worden bij de [email protected], die het aan het bestuur voorlegt.

Bij ernstige blessure voor aanvang van de competitie, waarbij duidelijk is dat er in het hele seizoen of de eerste helft van het seizoen niet gehockeyd zal worden, kan de blessureregeling worden aangevraagd. Deze regeling geldt totdat het lid weer hersteld is en gaat (trim)hockeyen.

Deze regeling houdt in:

- Het lid is de volledige contributie verschuldigd over het seizoen dat de blessureregeling is verkregen.
- Het volgende seizoen wordt er geen contributie in rekening gebracht voor het gehele gemiste seizoen.
Wel wordt € 50,- aan administratiekosten en afdrachtskosten KNHB in rekening gebracht.
- Als het lid de eerste seizoenshelft geblesseerd is geweest dan is het volgende seizoen de helft van de
contributie verschuldigd vermeerderd met € 50,-.
- Als het lid meerdere jaren niet kan hockeyen geldt de € 50,- ook voor de tussenliggende jaren.
- Als het lid in het volgende seizoen geen lid meer is, vindt er geen restitutie plaats.

Het lid kan alleen zelf (of de wettelijke vertegenwoordiger) de blessureregeling aanvragen (met redenen omkleed). Dit dient hij/zij vóór 1 september te doen bij de [email protected]. Deze doet een voorstel aan het bestuur, welke al dan niet instemt met het verzoek.

Richtlijnen contributie bij ernstige ziekte of bij zwangerschap
Leden die na de wettelijke opzegdatum ernstig ziek of zwanger blijken te zijn, waardoor het seizoen geheel of gedeeltelijk niet gespeeld kan worden, hebben de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een gedeeltelijke verrekening van de contributie, zoals boven beschreven bij blessureleed. De verrekening zal in het volgende seizoen met de contributie verrekend worden.

Richtlijnen contributie voor stageperiode studenten
Voor studenten-leden (of A-junioren die student worden) die een buitenlandse stage gaan volgen waardoor hij/zij een jaar of halfjaar niet kunnen hockeyen, geldt een soortgelijke regeling als bij blessureleed, met dezelfde uiterste datum van aanvraag (1 september).

Het bestuur kan besluiten tot teruggave van de contributie, welke in het volgende seizoen verrekend wordt. Als de geplande stage niet aangevangen of afgemaakt wordt, vervalt de regeling.