Dames 1.jpg Heren 1.jpg Jongens A1.jpg Opening waterveld - Ballen.jpg Opening waterveld - Heren 1 met kids.jpg Publiek Xenios.jpg Waterveld.jpg Zaalhockey Heren 1.jpg

Activiteiten deze maand

Nog geen agenda punten.

Hoofdsponsor

Clubcard

Verslagen

21 mei Heren 1
21 mei Dames 1
14 mei Dames 1
14 mei Heren 1
13 mei Jongens A1

Sponsoren


Vandaag jarig

Bas Braaksma
Guusje 't Hart
Inge Leijtens
Daan Eijmans

Lidmaatschap contributie


Vastgestelde contributies seizoen 2016-2017


Lidmaatschap per seizoen

Senioren

€ 345,-

Trimhockey met beperkt speelrecht

€ 247,50

Trimhockey zonder speelrecht

€ 197,50

Junioren ABC

€ 365,-

Junioren D

€ 325,-

Junioren E

€ 305,-

Junioren F 2e jaars

€ 260,-

Junioren F 1e jaars

€ 230,-


Trainingslidmaatschap

Trainingsleden jeugd (A t/m E)

€ 135,- *

* het trainingslidmaatschap in deze categorieën wordt lopende het seizoen aangeboden als er ruimte is bij de inlooptrainingen.


De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd van de jeugdspeler en niet van het team waarin hij/zij speelt.


Inschrijfgeld                                             € 85,-

Selectietoeslag A1-B1-B2-C1-C2-D2           € 75,-

Ondersteunend lidmaatschap                     € 60,-


Leden kunnen de contributie uitsluitend voldoen per automatische incasso. De contributie wordt in twee termijnen geïnd, de eerste termijn in augustus en de tweede termijn in september. Er kan tegen kosten van € 5,- in vijf termijnen betaald worden, t.w. augustus t/m december. Gespreide betaling dient persoonlijk aangevraagd te worden bij [email protected].
Maximaal wordt per gezin (allen woonachtig op één huisadres) € 1.200,- totaal aan contributie geïncasseerd. Inschrijfgeld, selectietoeslag en zaalhockeykosten (bij senioren) worden hierin niet meegerekend.

Nieuwe leden vanaf 1 januari betalen voor de rest van het seizoen de helft van de contributie + inschrijf-geld.

In de contributie voor junioren is de zaalhockeycompetitie inbegrepen. Senioren betalen per team het door de bond vastgestelde bedrag. Voor het seizoen 2016-2017 was dit vastgesteld op € 260,- per team.
De aanvoerders van de senioren zaalhockeyteams innen bij de spelers een gelijk deel en dragen zorg voor storting op de rekening van Xenios.

Het inschrijfgeld voor senioren (m.u.v. trimhockeyleden) is inclusief een Xenios shirt. Nieuwe studenten-leden krijgen na overlegging van een kopie van de studie-inschrijving 2016-2017 een volledig tenue (uitgezonderd leden die geselecteerd worden voor Dames 1 of Heren 1). Daarnaast ontvangen studenten bij aanmelding als geheel team (min. 14 personen) in het eerste jaar van het lidmaatschap een bartegoed van € 350,- (op een team-Clubcard). Oud-leden verkrijgen geen shirt of tenue bij herinschrijving.

Het inschrijfgeld is eenmalig verschuldigd. Oud-leden die opnieuw lid worden, betalen geen inschrijfgeld. Wordt echter opgezegd voor 1 mei en wordt voor het daaropvolgende seizoen opnieuw ingeschreven, dan zal € 50,- administratiekosten in rekening gebracht worden. Inschrijving dient altijd opnieuw via de site plaats te vinden.

Junioren die geselecteerd zijn voor één van de selectieteams, betalen een toeslag van € 75,-. Deze toeslag wordt via automatische incasso geïnd op het moment de definitieve selectie-indelingen bekend zijn.


Restitutie contributie

Het lidmaatschap van Xenios kan niet tussentijds beëindigd worden door omstandigheden als zwangerschap, blessure, verhuizing, reizen, werkomstandigheden e.d..
Er kan geen beroep worden gedaan op restitutie van contributie door genoemde omstandigheden.


Richtlijnen contributie bij blessureleed

Xenios biedt de mogelijkheid om bij ernstige blessures, voor aanvang van de competitie, te lezen
1 september, het lidmaatschap alsnog om te zetten naar een trimhockeylidmaatschap, als niet per 30 juni is opgezegd.
Hiertoe dient een verzoek ingediend te worden bij de ledenadministratie, die het aan het bestuur voorlegt.

Bij ernstige blessure voor aanvang van de competitie, waarbij duidelijk is dat er in het hele seizoen of de eerste helft van het seizoen niet gehockeyd zal worden, is opschorting van de contributie mogelijk. De opschorting geldt totdat het lid weer hersteld is en gaat (trim)hockeyen.
Het lid betaalt het eerste seizoen wel, maar het volgende seizoen geen contributie (= restitutie van het gemiste seizoen). Wel wordt € 50,- aan administratiekosten en afdrachtskosten KNHB in rekening gebracht.
Als het lid meerdere jaren niet kan hockeyen geldt de € 50,- ook voor de tussenliggende jaren. Indien het lid in het daaropvolgende seizoen geen lid meer is, vindt geen restitutie plaats.

Het lid kan alleen zelf (of de wettelijke vertegenwoordiger) om opschorting verzoeken (met redenen omkleed). Dit dient hij/zij te doen bij de ledenadministratie. Deze doet een voorstel aan het bestuur, welke al dan niet instemt met het verzoek.


Richtlijnen contributie bij ernstige ziekte of bij zwangerschap

Leden die na de wettelijke opzegdatum ernstig ziek of zwanger blijken te zijn, waardoor het seizoen geheel of gedeeltelijk niet gespeeld kan worden, hebben de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een gedeeltelijke verrekening van de contributie, zoals boven beschreven bij blessureleed. De verrekening zal in het volgende seizoen met de contributie verrekend worden.


Richtlijnen contributie voor stageperiode studenten

Voor studenten-leden (of A-junioren die student worden) die een buitenlandse stage gaan volgen waardoor hij/zij een jaar of halfjaar niet kunnen hockeyen, geldt een soortgelijke regeling als bij blessureleed, met dezelfde uiterste datum van aanvraag (1 september). Het bestuur kan besluiten tot teruggave van de contributie, welke in het volgende seizoen verrekend wordt. Als de geplande stage niet aangevangen of afgemaakt wordt, vervalt de regeling.