dames 1 goal.JPEG e heren 1 na.JPEG header dames 1 v3.JPEG header jeugd v2.JPEG header publiek.JPEG header sticks hal.JPEG header veteranen.JPEG Nieuwe rendering clubhuis Xenios klein.jpg

 

START VAN DE LUSTRUM FEESTWEEK!

 

Proeflessen

Lid worden?

Clubcard

Hoofdsponsor

Sponsoren


Lidmaatschap contributie


CONTRIBUTIE SEIZOEN 2023-2024

 Lidmaatschap Senioren

 Senioren 25+

€ 421

 Spelers uit H1, H2, D1, D2

€ 421

 Senioren / Studenten Onder 25

€ 318

 Senioren / Studenten Onder 25; actie 1e seizoen (1)

€ 204

 Trimhockey (2)

€ 256

 Trimhockey plus(2)

€ 318

(1)  Actietarief voor nieuwe leden onder 25 jaar voor het eerste seizoen, die achtereenvolgend 2 seizoenen geen lid zijn geweest. Inschrijfgeld voor deze groep is inclusief een Xenios thuis-shirt. Lees hierna alle voorwaarden.

(2)  Zie toelichting op de pagina Trimhockey

 Lidmaatschap Junioren

 Onder 14 / O16 / O18 (3)

€ 452

 Onder 12 (3)

€ 421

 Onder 10 (3)

€ 380

 Onder 9 (4)

€ 380

 Onder 8 (4)

€ 308

 Onder 7 (alleen training) (5)

€ 205

 Trainingsleden O8 t/m O18 (5,6)

50% van contributie

(3)  Inclusief zaalcompetitie

(4)  Inclusief midwinter competitie of alternatief programma

(5)  Betalen pas in het tweede seizoen inschrijfgeld

(6)  Trainingsleden O8 t/m O18 trainen met het team waarin ze zijn geplaatst, maar mogen geen competitie spelen. Incidenteel kan worden ingevallen op verzoek van de teambegeleiding.

Klik hier voor informatie over trainingen en competitie.

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd van de jeugdspeler en niet van het team waarin het lid speelt, behalve indien een O7 speler in een O8 team is geplaatst en competitie gaat spelen.


Voor gezinnen met een laag inkomen is het mogelijk om een bijdrage aan te vragen via Jeugdfonds Sport & Cultuur, klik hier. En informeer Xenios over je aanvraag via [email protected].


Toeslagen junioren

Spelers van prestatieteams betalen een jaarlijkse toeslag van € 160,- op de reguliere contributie.

Spelers van opleidingsteams betalen een jaarlijkse toeslag van € 80,- op de reguliere contributie.

Categorie

O18

O16

O14

O12

 prestatieteam


JO18-1
MO18-1

JO16-1
MO16-1

JO14-1
MO14-1

JO12-1
MO12-1

 opleidingsteam


 

JO16-2
MO16-2

JO14-2
MO14-2


JO12-2
MO12-2 MO12-3

Klik hier voor meer informatie over onze jeugdopleiding en teamindeling.


Nieuwe leden betalen € 90,- inschrijfgeld.

Junioren trainingsleden (O7 t/m O18) betalen niet in het eerste maar in het tweede seizoen inschrijfgeld.

Inschrijfgeld is eenmalig verschuldigd. Oud-leden  die opnieuw lid worden, betalen geen inschrijfgeld. Wordt echter uiterlijk 30 april opgezegd en wordt voor het daaropvolgende seizoen opnieuw ingeschreven, dan zal € 50,- administratiekosten in rekening gebracht worden m.u.v. tweedejaars O18 spelers die jong senior worden. Inschrijving dient altijd opnieuw via de website plaats te vinden.


VOORWAARDEN ACTIETARIEF SENIOREN / STUDENTEN O25

- Nieuwe seniorenleden die jonger zijn dan vijfentwintig (25), betalen het eerste seizoen het actietarief.

- Alleen van toepassing voor nieuwe leden die achtereenvolgend 2 seizoenen geen lid zijn geweest.

- De contributie wordt halfjaarlijks geïnd.

- Het lidmaatschap is per half jaar opzegbaar; per 1 januari indien uiterlijk 31 december is opgezegd of per 1 juli indien uiterlijk 30 april is opgezegd.

- Vanaf het tweede seizoen geldt het gereduceerde Senioren O25 of het 25+ tarief.

- Nieuwe seniorenleden O25 die nooit eerder lid waren, betalen inschrijfgeld en krijgen een Xenios thuis-shirt. Lees meer op onze studentenpagina.

- Spelers uit H1, D1, H2 en D2 betalen het Senioren 25+ tarief.


BETALING

Leden kunnen de contributie uitsluitend voldoen per automatische incasso. De contributie wordt in twee termijnen geïnd, de eerste termijn in augustus en de tweede termijn in september. 

Er kan tegen kosten van € 7,50 in vijf termijnen betaald worden, t.w. september t/m januari. De halfjaarlijkse contributie voor senioren, kan in twee termijnen worden betaald. Indien niet per automatische incasso geïnd kan worden, kan er een toeslag van € 15,- opgelegd worden.

Nieuwe leden per 1 januari betalen voor de rest van het seizoen de helft van de contributie + inschrijfgeld.

Senioren die zaalhockey spelen, betalen per team voor het door de bond vastgestelde bedrag. 

---------------- 

Restitutie contributie

Het lidmaatschap van Xenios kan niet tussentijds beëindigd worden door omstandigheden als zwangerschap, blessure, verhuizing, reizen, werkomstandigheden e.d.. Er kan geen beroep worden gedaan op restitutie van contributie door genoemde omstandigheden.


Richtlijnen contributie bij blessureleed
Xenios biedt de mogelijkheid om bij ernstige blessures, voor aanvang van de competitie, 1 september, het lidmaatschap alsnog om te zetten naar een trimhockey lidmaatschap, als niet voor 1 mei is opgezegd.
Hiertoe dient een verzoek ingediend te worden bij de [email protected], die het aan het bestuur voorlegt.

Bij ernstige blessure voor aanvang van de competitie, waarbij duidelijk is dat er in het hele seizoen of de eerste helft van het seizoen niet gehockeyd zal worden, kan de blessureregeling worden aangevraagd. Deze regeling geldt totdat het lid weer hersteld is en gaat (trim)hockeyen.

Deze regeling houdt in:

- Het lid is de volledige contributie verschuldigd over het seizoen dat de blessureregeling is verkregen. 

- Het volgende seizoen wordt er geen contributie in rekening gebracht voor het gehele gemiste seizoen. Wel wordt € 50,- aan administratiekosten en afdrachtskosten KNHB in rekening gebracht. 

- Als het lid de eerste seizoenshelft geblesseerd is geweest dan is het volgende seizoen de helft van de contributie verschuldigd vermeerderd met € 50,-. 

- Als het lid meerdere jaren niet kan hockeyen geldt de € 50,- ook voor de tussenliggende jaren. 

- Als het lid in het volgende seizoen geen lid meer is, vindt er geen restitutie plaats. 

- Het lid kan alleen zelf (of de wettelijke vertegenwoordiger) de blessureregeling aanvragen (met redenen omkleed). Dit dient het lid vóór 1 september te doen bij de [email protected]. Deze doet een voorstel aan het bestuur, welke al dan niet instemt met het verzoek.

Richtlijnen contributie bij ernstige ziekte of bij zwangerschap
Leden die na de wettelijke opzegdatum ernstig ziek of zwanger blijken te zijn, waardoor het seizoen geheel of gedeeltelijk niet gespeeld kan worden, hebben de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een gedeeltelijke verrekening van de contributie, zoals boven beschreven bij blessureleed. De verrekening zal in het volgende seizoen met de contributie verrekend worden.

Richtlijnen contributie voor stageperiode studenten
Voor studenten-leden (of O18 junioren) die student worden) die een buitenlandse stage gaan volgen waardoor hij/zij een jaar of halfjaar niet kunnen hockeyen, geldt een soortgelijke regeling als bij blessureleed, met dezelfde uiterste datum van aanvraag (1 september).

 Het bestuur kan besluiten tot teruggave van de contributie, welke in het volgende seizoen verrekend wordt. Als de geplande stage niet aangevangen of afgemaakt wordt, vervalt de regeling.