Dames 1.jpg Heren 1.jpg Jongens A1.jpg Opening waterveld - Ballen.jpg Opening waterveld - Heren 1 met kids.jpg Publiek Xenios.jpg Waterveld.jpg Zaalhockey Heren 1.jpg

Activiteiten deze maand

Nog geen agenda punten.

Hoofdsponsor

Clubcard

Lid worden?

Verslagen

26 mei Jongens A1
13 mei Heren 1
8 apr Heren 1
7 apr Jongens A1
24 mrt Jongens A1

Sponsoren


Vandaag jarig

Amy Kramer
Malika Taytelbaum

Lidmaatschap contributie


Vastgestelde contributies seizoen 2017-2018

 

Lidmaatschap per seizoen

 

Senioren

€ 350,-

Trimhockey met beperkt speelrecht

€ 252,50

Trimhockey zonder speelrecht

€ 202,50

Junioren ABC

€ 370,-

Junioren D

€ 330,-

Junioren E

€ 310,-

Junioren F 2e jaars

€ 265,-

Junioren F 1e jaars (*)

€ 235,-


 (*): inschrijven is mogelijk indien het kind op 1 oktober 6 jaar is.

 Voor de junioren geldt dat er geen aparte contributie voor zaalhockey berekend wordt. 

 

Trainingslidmaatschap

 

Trainingsleden jeugd (A t/m E)

€ 140,- *

 

* het trainingslidmaatschap in deze categorieën wordt lopende het seizoen aangeboden als er ruimte is bij de combinatietrainingen.

 

 

 

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd van de jeugdspeler en niet van het team waarin hij/zij speelt.

 

 

 

Inschrijfgeld                                                €  90,-

 

Selectietoeslag* 1e lijns teamleden               € 100,-
                        2lijns teamleden                €  75,-

 

Ondersteunend lidmaatschap                        € 75,-

 

* Selectieteams 2017-2018:
          1e lijn: JA1, JB1, JC1, JD1, MA1, MB1, MC1 en MD1
          2e lijn: JB2, JC2, JD2, MB2, MC2 en MD2

 

Leden kunnen de contributie uitsluitend voldoen per automatische incasso. De contributie wordt in twee termijnen geïnd, de eerste termijn in augustus en de tweede termijn in september. Er kan tegen kosten van € 5,- in vijf termijnen betaald worden, t.w. augustus t/m december. Gespreide betaling dient persoonlijk aangevraagd te worden bij [email protected].
Maximaal wordt per gezin (kinderen tot en met leeftijd 21) € 1.215,- totaal aan contributie geïncasseerd. Kinderen ouder dan 21 jaar vallen niet meer onder de gezinskorting. 
Inschrijfgeld, selectietoeslag en zaalhockeykosten (bij senioren) worden hierin niet meegerekend.

 

Nieuwe leden vanaf 1 januari betalen voor de rest van het seizoen de helft van de contributie + inschrijf-geld.

 

In de contributie voor junioren is de zaalhockeycompetitie inbegrepen. Senioren betalen per team het door de bond vastgestelde bedrag. Voor het seizoen 2016-2017 was dit vastgesteld op € 260,- per team.
De aanvoerders van de senioren zaalhockeyteams innen bij de spelers een gelijk deel en dragen zorg voor storting op de rekening van Xenios.

 

Het inschrijfgeld voor senioren (m.u.v. trimhockeyleden) is inclusief een Xenios-shirt. Nieuwe studenten-leden krijgen na overlegging van een kopie van de studie-inschrijving 2018-2019 een volledig tenue (uitgezonderd leden die geselecteerd worden voor Dames 1 of Heren 1). Daarnaast ontvangen studenten bij aanmelding als geheel team (min. 14 personen) in het eerste jaar van het lidmaatschap een bartegoed van € 350,- (op een team-Clubcard). Oud-leden verkrijgen geen shirt of tenue bij herinschrijving.

 

Het inschrijfgeld is eenmalig verschuldigd. Oud-leden die opnieuw lid worden, betalen geen inschrijfgeld. Wordt echter opgezegd voor 1 mei en wordt voor het daaropvolgende seizoen opnieuw ingeschreven, dan zal € 50,- administratiekosten in rekening gebracht worden. Inschrijving dient altijd opnieuw via de site plaats te vinden.

 

Junioren die geselecteerd zijn voor één van de 1e lijns selectieteams, betalen een toeslag van € 100,-. Zijn ze geselecteerd voor één van de 2e lijns teams dan betalen zij een toeslag van € 75,-. Deze toeslag wordt via automatische incasso geïnd op het moment dat de definitieve selectie-indelingen bekend zijn.

 

 

 

Restitutie contributie

 

Het lidmaatschap van Xenios kan niet tussentijds beëindigd worden door omstandigheden als zwangerschap, blessure, verhuizing, reizen, werkomstandigheden e.d..
Er kan geen beroep worden gedaan op restitutie van contributie door genoemde omstandigheden.

 

 

 

Richtlijnen contributie bij blessureleed

 

Xenios biedt de mogelijkheid om bij ernstige blessures, voor aanvang van de competitie, te lezen
1 september, het lidmaatschap alsnog om te zetten naar een trimhockeylidmaatschap, als niet per 30 juni is opgezegd.
Hiertoe dient een verzoek ingediend te worden bij de ledenadministratie, die het aan het bestuur voorlegt.

 

Bij ernstige blessure voor aanvang van de competitie, waarbij duidelijk is dat er in het hele seizoen of de eerste helft van het seizoen niet gehockeyd zal worden, kan de blessureregeling worden aangevraagd. Deze regeling geldt totdat het lid weer hersteld is en gaat (trim)hockeyen. 

Deze regeling houdt in: 

-  Het lid is de volledige contributie verschuldigd over het seizoen dat de blessureregeling is verkregen.
-  Het volgende seizoen wordt er geen contributie in rekening gebracht voor het gehele gemiste seizoen. 
   Wel wordt € 50,- aan administratiekosten en afdrachtskosten KNHB in rekening gebracht.
-  Als het lid de eerste seizoenshelft geblesseerd is geweest dan is het volgende seizoen de helft van de 
   contributie verschuldigd vermeerderd met € 50,-.
-  Als het lid meerdere jaren niet kan hockeyen geldt de € 50,- ook voor de tussenliggende jaren.
-  Als het lid in het volgende seizoen geen lid meer is, vindt er geen restitutie plaats.

Het lid kan alleen zelf (of de wettelijke vertegenwoordiger) de blessureregeling aanvragen (met redenen omkleed). Dit dient hij/zij vóór 1 september te doen bij de ledenadministratie. Deze doet een voorstel aan het bestuur, welke al dan niet instemt met het verzoek.

 

 

 

Richtlijnen contributie bij ernstige ziekte of bij zwangerschap

 

Leden die na de wettelijke opzegdatum ernstig ziek of zwanger blijken te zijn, waardoor het seizoen geheel of gedeeltelijk niet gespeeld kan worden, hebben de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een gedeeltelijke verrekening van de contributie, zoals boven beschreven bij blessureleed. De verrekening zal in het volgende seizoen met de contributie verrekend worden.

 

 

 

Richtlijnen contributie voor stageperiode studenten

 

Voor studenten-leden (of A-junioren die student worden) die een buitenlandse stage gaan volgen waardoor hij/zij een jaar of halfjaar niet kunnen hockeyen, geldt een soortgelijke regeling als bij blessureleed, met dezelfde uiterste datum van aanvraag (1 september). 

Het bestuur kan besluiten tot teruggave van de contributie, welke in het volgende seizoen verrekend wordt. Als de geplande stage niet aangevangen of afgemaakt wordt, vervalt de regeling.