B1.png clinic.png Daems 10.jpg Heren 1.png nieuw complex.png veld.png

Activiteiten deze maand

Nog geen agenda punten.

Hoofdsponsor

Clubcard

Lid worden?

Verslagen

15 sep Heren 1
12 mei Heren 1
12 mei Dames 1
5 mei Heren 1
14 apr Dames 1

Sponsoren


Vandaag jarig

Tijs van Breemen
Roemer de Zanger

Lidmaatschap contributie


Vastgestelde contributies seizoen 2019-2020

Lidmaatschap per seizoen

Senioren

€   395,00 

Trimhockey met beperkt speelrecht

€   292,00

Trimhockey zonder speelrecht

€   239,00

Junioren ABC

€   424,00 

Junioren D

€   397,00 

Junioren 8E

€   360,00

Junioren 6E
€   353,00

Junioren F 2e jaars

€   305,00

Junioren F 1e jaars (1)

€   273,00

Trainingsleden Jeugd (2) €   173,00
Inschrijfgeld
€     90,00
Selectietoeslag 1e lijn (3) €   100,00
Selectietoeslag 2e lijn (3) €     75,00
Ondersteunend lid (minimaal)
€     75,00
Gezinstotaal (4) € 1.384,00

Bij junioren die zaalhockey spelen is de genoemde contributie inclusief zaalhockey.

(1) inschrijven is mogelijk indien het kind op 1 oktober 6 jaar is.

(2) Trainingsleden Jeugd
Het trainingslidmaatschap in deze categorieën wordt lopende het seizoen aangeboden als er ruimte is bij de combinatietrainingen. 

(3) Selectietoeslag 1e en 2e lijns

Selectieteams 2019-2020:
          1e lijn: JA1, JB1, JC1, MA1, MB1 en MC1
          2e lijn: JA2, JB2, JC2, JD1, JD2, MA2, MB2, MC2, MD1 en MD2
De selectietoeslag is gebaseerd op 2 trainingen per week.

(4) Gezinstotaal
Maximaal wordt per gezin (kinderen tot en met leeftijd 21) € 1.384,00 totaal aan contributie geïncasseerd. Kinderen ouder dan 21 jaar vallen niet meer onder de gezinskorting. 
Inschrijfgeld, selectietoeslag en zaalhockeykosten (bij senioren) worden hierin niet meegerekend.

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd van de jeugdspeler en niet van het team waarin hij/zij speelt.

Leden kunnen de contributie uitsluitend voldoen per automatische incasso. De contributie wordt in twee termijnen geïnd, de eerste termijn in augustus en de tweede termijn in september. Er kan tegen kosten van € 5,- in vijf termijnen betaald worden, t.w. augustus t/m december. Gespreide betaling dient persoonlijk aangevraagd te worden bij [email protected].

Indien niet per automatische incasso geïnd kan worden, kan er een toeslag van € 15,- opgelegd worden.

Nieuwe leden vanaf 1 januari betalen voor de rest van het seizoen de helft van de contributie + inschrijf-geld.

Senioren die zaalhockey spelen betalen per team voor het door de bond vastgestelde bedrag. 

Voor junioren die zaalhockey spelen wordt GEEN aanvullende contributie in rekening gebracht.

Het inschrijfgeld is eenmalig verschuldigd. Oud-leden die opnieuw lid worden, betalen geen inschrijfgeld. Wordt echter opgezegd voor 1 mei en wordt voor het daaropvolgende seizoen opnieuw ingeschreven, dan zal € 50,- administratiekosten in rekening gebracht worden. Inschrijving dient altijd opnieuw via de site plaats te vinden.

Restitutie contributie

Het lidmaatschap van Xenios kan niet tussentijds beëindigd worden door omstandigheden als zwangerschap, blessure, verhuizing, reizen, werkomstandigheden e.d..
Er kan geen beroep worden gedaan op restitutie van contributie door genoemde omstandigheden.

Richtlijnen contributie bij blessureleed

Xenios biedt de mogelijkheid om bij ernstige blessures, voor aanvang van de competitie, te lezen
1 september, het lidmaatschap alsnog om te zetten naar een trimhockeylidmaatschap, als niet per 30 juni is opgezegd.
Hiertoe dient een verzoek ingediend te worden bij de ledenadministratie, die het aan het bestuur voorlegt.

Bij ernstige blessure voor aanvang van de competitie, waarbij duidelijk is dat er in het hele seizoen of de eerste helft van het seizoen niet gehockeyd zal worden, kan de blessureregeling worden aangevraagd. Deze regeling geldt totdat het lid weer hersteld is en gaat (trim)hockeyen. 

Deze regeling houdt in: 

-  Het lid is de volledige contributie verschuldigd over het seizoen dat de blessureregeling is verkregen.
-  Het volgende seizoen wordt er geen contributie in rekening gebracht voor het gehele gemiste seizoen. 
   Wel wordt € 50,- aan administratiekosten en afdrachtskosten KNHB in rekening gebracht.
-  Als het lid de eerste seizoenshelft geblesseerd is geweest dan is het volgende seizoen de helft van de 
   contributie verschuldigd vermeerderd met € 50,-.
-  Als het lid meerdere jaren niet kan hockeyen geldt de € 50,- ook voor de tussenliggende jaren.
-  Als het lid in het volgende seizoen geen lid meer is, vindt er geen restitutie plaats.

Het lid kan alleen zelf (of de wettelijke vertegenwoordiger) de blessureregeling aanvragen (met redenen omkleed). Dit dient hij/zij vóór 1 september te doen bij de ledenadministratie. Deze doet een voorstel aan het bestuur, welke al dan niet instemt met het verzoek.

Richtlijnen contributie bij ernstige ziekte of bij zwangerschap

Leden die na de wettelijke opzegdatum ernstig ziek of zwanger blijken te zijn, waardoor het seizoen geheel of gedeeltelijk niet gespeeld kan worden, hebben de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een gedeeltelijke verrekening van de contributie, zoals boven beschreven bij blessureleed. De verrekening zal in het volgende seizoen met de contributie verrekend worden.

Richtlijnen contributie voor stageperiode studenten

Voor studenten-leden (of A-junioren die student worden) die een buitenlandse stage gaan volgen waardoor hij/zij een jaar of halfjaar niet kunnen hockeyen, geldt een soortgelijke regeling als bij blessureleed, met dezelfde uiterste datum van aanvraag (1 september). 

Het bestuur kan besluiten tot teruggave van de contributie, welke in het volgende seizoen verrekend wordt. Als de geplande stage niet aangevangen of afgemaakt wordt, vervalt de regeling.