HFN-0037.jpg IMG_1061.JPG nieuw complex.png nieuwe clubhuis  12.JPG

Activiteiten deze maand

Nog geen agenda punten.

Hoofdsponsor

Clubcard

Lid worden?

Verslagen

27 sep Heren 1
6 sep Heren 1
15 sep Heren 1
12 mei Heren 1
12 mei Dames 1

Sponsoren


Vandaag jarig

Dina Buchaar
Björn Kolsteren

Jeugdopleiding selectie

 

Proces, organisatie en tijdlijn teamindeling voor seizoen 2020-2021

Ook dit seizoen heeft Xenios de mooie uitdaging om elke jeugdspeler in het best passende team in te delen. Door de Corona-omstandigheden zal het dit seizoen echter anders gaan dan voorgaande jaren. Omdat er geen competitie meer gespeeld wordt en er ook geen onderlinge partijtjes gespeeld mogen worden (vanaf 13 jaar), gaan we vanaf de week van maandag 25 mei 2020 niet meer trainen in de huidige teams en verleggen we de focus naar seizoen 2020-2021. Het nieuwe trainingsschema komt zo spoedig mogelijk op de site (in een Excelsheet).

De jeugd gaat vanaf 25 mei, in voorbereiding op de teamindeling, gezamenlijk trainen in de categorie (ABCDEF) waarin ze volgend seizoen spelen. Bijvoorbeeld:
- 2e jaars D gaan met de C mee trainen,
- 2e jaars C gaan met de B mee trainen
- etc.

Tijdens deze gezamenlijke trainingen zal de technische staf meekijken, maar zullen we ook de staf en spelers van Heren 1 en Dames 1 laten meekijken. Er worden, net als voorgaande jaren, oefeningen uitgezet waarop de spelers beoordeeld worden. Deze beoordelingen bepalen mede in welk team een speler ingedeeld zal worden Bij deze indeling zal ook gekeken worden naar de beoordeling die al in december door trainers en ouderbegeleiders gedaan is. Door alle spelers per categorie (ABCDE) tegelijkertijd te laten trainen is het voor ons mogelijk om ze ten opzichte van elkaar te beoordelen. Op deze manier kunnen we tot een teamindeling komen waarbij iedere speler volgend seizoen op zijn/haar niveau kan spelen.

Het samenstellen van zowel de selectiegroepen, de 1ste- en 2de-lijns selectieteams als de breedteteams is een nauwe samenwerking tussen de trainers, de technisch directeur en de selectiecommissie. Gezamenlijk worden, onder leiding van de selectiecommissie, op deze manier zo zorgvuldig mogelijk de teams voor volgend seizoen vastgesteld.

In de week van 25 mei 2020 gaat de focus dus volledig op volgend seizoen. Alle spelers worden per categorie door elkaar gemixt en ze worden gedurende deze week beoordeeld op hun hockey-vaardigheden. Dit geldt dus voor alle junioren die volgend seizoen in de ABCDE gaan hockeyen.

Bij de MA-breedte loopt een pilot waarbij ze een vriendin kunnen opgeven. Bij de teamindeling voor het komende seizoen zal hier zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.

De huidige trainende F (zondag) zullen als spelende F gaan trainen. Zij worden zoals gebruikelijk niet op sterkte ingedeeld. Hierover verderop meer. De reeds aangemelde trainende F voor volgend seizoen worden uitgenodigd voor kennismakingsbijeenkomsten.

De huidige tweedejaars A spelers zullen volgend seizoen bij de senioren gaan hockeyen. Deze spelers krijgen vanaf 25 mei 2020 trainingen aangeboden via onze senioren lijn. De HTZ senioren zal deze spelers benaderen en uitnodigen om tot het eind van het seizoen bij de senioren te komen trainen, waarna ze in een seniorenteam geplaatst worden. Dit geldt ook voor de tweedejaars A spelers die hun lidmaatschap voor volgend jaar hebben opgezegd. Voor de 1e jaars A en jongere spelers die hun lidmaatschap hebben opgezegd geldt dat zij vanaf 2 juni kunnen blijven mee trainen met hun lichting.

Verder is er in de week van 25 mei 2020 een aparte beoordelingstraining voor de vaste keepers. Deze vaste keepers draaien mee in de reguliere training wanneer er geen beoordelingstraining voor keepers is.

Het teamindelingsproces voor seizoen 2020 – 2021 is als gevolg van de Corona perikelen afwijkend van het proces in de voorgaande jaren. Mocht gedurende het komende seizoen blijken dat een speler niet in het juiste team is ingedeeld, dan behoudt de selectiecommissie zich na overleg met alle betrokkenen, het recht voor om veranderingen in de teamindeling door te voren. Hiervan kan gebruik worden gemaakt zolang de regels van de KNHB dit toelaten.

Voor ABCD spelers van volgend seizoen geldt gedurende de periode van 25 mei tot en met 4 juli (einde seizoen) aanvullend dat:

  • iedereen 2x per week één uur training krijgt aangeboden;
  • na 1 week trainen, de lichting in tweeën gesplitst zal worden: 
    • De eerste groep zal max 30 tot 36 spelers bevatten, deze trainen nog 3 weken door en hieruit zal het 1ste- en 2de-lijns selectieteam samengesteld worden. 
    • De tweede groep bestaat uit de spelers die ingedeeld zullen worden in één van de breedte teams en deze groep blijft met elkaar trainen tot de nieuwe teamindeling bekend wordt gemaakt.

 

Voor seizoen 2020 – 2021 zijn de volgende teams binnen Xenios als selectieteam aangemerkt:

  • 1e lijn: MA1, MB1, MC1, MD1 (2e jaars D), MD2 (1e jaars D), JA1, JB1, JC1, JD1.
  • 2e lijn: MB2, MC2, MC3, MD3, MD4, JB2, JC2, JD2

 

Voor E spelers van volgende seizoen geldt aanvullend:
Dat de aantallen voor deze lichting verschillen van de ABCD. Bij de 8E (2e jaars E) streven we naar teams van 10 spelers. Bij de 6E (1e jaars E) streven we naar teams van 8 spelers. Door de aantallen spelers in deze categorie kan het zijn dat we (noodgedwongen) moeten afwijken van de beoogde aantallen per team.

Voor de spelende F van volgend seizoen geldt:
Dat de spelers van de spelende F (huidige trainende F) worden gevraagd om 2 vriend(in)en op te geven bij wie ze in het team willen spelen. Bij het indelen van de teams zal daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden. F-spelers worden dus niet op sterkte ingedeeld.

Samenvattend ziet de tijdlijn tot en met de start1 van de competitie er als volgt uit:

Datum

Opmerking

Wie

Tot en met zondag 24 mei 2020

Spelen in huidige teams

ABCDEF

Vanaf 25 mei 2020

Focus op seizoen 2020 – 2021

ABCDEF

25 – 30 mei 2020

Beoordelingsweek

ABCDE

1 juni 2020

Bekend making selectiegroepen

ABCD

2 juni – 4 juli 2020

Trainen in selectiegroepen en breedtegroepen

ABCDE

26 juni 2020

Bekend making indeling teams seizoen 20-212

ABCDE

5 juli – 16 augustus 2020

Zomervakantie3

ABCDEF

Vanaf 10 augustus 2020

Start selectieteams AB-landelijk+(sub)top

A1, B1

Vanaf 17 augustus 2020

Start overige teams

ABCDEF

Zaterdag 29 augustus 2020

Start competitie AB-landelijk+(sub)top

A1, B1

Zaterdag 5 september 2020

Start competitie

ABCDEF

1) als gevolg van het coronavirus kan de KNHB moeten besluiten de start en de opzet van de competitie te wijzigen. De genoemde data zijn de meest actuele, maar de KNHB kan hierin noodgedwongen mutaties moeten doorvoeren.
2) in specifieke uitzonderlijke gevallen kan de teamindeling van een selectieteam later bekend worden gemaakt. Het streven is om voor alle teams op genoemde datum de samenstelling bekend te maken.
3) de mogelijkheid om gedurende de zomervakantie door te hockeyen bij Xenios wordt momenteel onderzocht. Informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Selectiecommissie Voorzitter HTZ Junioren

[email protected] [email protected]