B1.png clinic.png Daems 10.jpg Heren 1.png nieuw complex.png veld.png

Activiteiten deze maand

Nog geen agenda punten.

Hoofdsponsor

Clubcard

Lid worden?

Verslagen

15 sep Heren 1
12 mei Heren 1
12 mei Dames 1
5 mei Heren 1
14 apr Dames 1

Sponsoren


Vandaag jarig

Jay Mika van Schijndel
Roger van Male
Arun Molenaar

Jeugdopleiding selectie

SELECTIEPROCEDURE VOOR TEAMINDELINGEN 2019-2020


Uitgangspunten voor teamindelingen


F-teams

worden samengesteld door de HTZ Jeugd met behulp van de trainingscoördinatoren en trainers van de trainende F. Bij deze leeftijdscategorie wordt niet geselecteerd, daarom worden voor deze leeftijdsgroep geen selectietrainingen georganiseerd. Kinderen mogen 2 vriendjes of vriendinnetjes aanwijzen waarmee ze graag in het team willen zitten, maar er kan niet gegarandeerd worden dat zij ook daadwerkelijk bij vriendje/vriendinnetje in het team komen. Bij de samenstelling van de teams wordt naast vriendje/vriendinnetje ook getracht te zorgen voor een verdeling tussen Amsterdam en Badhoevedorp en te verdelen per school. Dit alles heeft het doel te komen tot een zo divers mogelijke team samenstelling. 


Vanaf de overgang van de F naar de eerste jaars E wordt er op sterkte geselecteerd met behulp van de input van de trainingscoördinatoren, de trainers, begeleiders en de selectietrainingen. 


Tot en met de D-categorie houden we in grote mate een scheiding tussen de eerste en tweede jaars spelers. Uitzondering is de D3 welke kan bestaan uit een mix van eerste en tweede jaars spelers die de D1 of D2 net niet gehaald hebben. Afwijking hierop kan ontstaan als getalsmatig de aantallen in enig jaar het formeren van meerdere combiteams beter/noodzakelijk maakt voor de teamsamenstellingen. Bij de C-, B- en A-categorie houden we hier geen rekening meer mee en wordt doorgeselecteerd op sterkte. Teams bestaan uit een mix van eerste en tweede jaars spelers. 


De D1 en D2, C1 en C2, B1 en B2, A1 en A2 zijn de selectieteams.

Bij deze teams wordt er meer nadruk gelegd op de prestatie en de (hockey)ontwikkeling van de spelers. De begeleiding van deze teams is dan ook meer gericht op hockeyopleiding/prestatie en prestatieverbetering.Het is ook de doelstelling dat er ieder jaar van uit de selectieteams (MA1/JA1) 2 of 3 jeugdspelers doorstromen naar Dames of Heren 1 waarmee we onze vlaggenschepen naar een hoger niveau kunnen brengen. Er is hoger kader beschikbaar voor deze teams, maar er wordt ook meer gevraagd van de spelers van deze teams in de vorm van aanwezigheid gedurende het seizoen en "commitment” richting het team en het seizoen.Dit betekent dat er voor deze teams altijd een trainer/coach wordt gezocht met ruim voldoende opleiding en dat zij ook rechtstreeks vallen onder de verantwoording van de Technisch Manager welke de selectietrainers/coaches ondersteunt en aanstuurt. Deze teams trainen minimaal 2 keer in de week. Voor hen worden ook extra trainingsdagen aan het begin van het seizoen georganiseerd. Voor de spelers van deze teams geldt een aanwezigheidsverplichting. Hier worden aan het begin van het seizoen afspraken over gemaakt met de spelers.

Om een zo goed mogelijke doorgroei van 3 naar 11-tal hockey te realiseren spelen:
Alle spelende F 3–tal hockey.

Alle eerste jaars E 6-tal hockey.
Alle tweede jaars E 8-tal hockey.
Vanaf eerste jaar D 11-tal hockey.  


Bij de A, B en C categorie worden elftallen gevormd.

Het aantal elftallen is afhankelijk van de veldcapaciteit en ledenaantallen. In principe worden kinderen ingedeeld in de leeftijdscategorie waartoe zij op grond van de richtlijnen van de KNHB horen. Hier kan om verschillende redenen van afgeweken worden: 

1.  Kinderen die binnen hun leeftijdscategorie bijzonder excelleren. Dit wordt, in overleg met en onder verantwoording van de selectiecommissie vastgesteld door de hockey technisch manager. Deze spelers kunnen in een hogere leeftijdscategorie ingedeeld worden (dit zal altijd in innige afstemming met de ouders gebeuren). 

2.  Om getalsmatige redenen kan het voorkomen dat kinderen hetzij een jaar langer in een leeftijdscategorie blijven spelen, hetzij vervroegd naar een hogere leeftijdscategorie doorstromen. Dit zijn maatoplossingen waarvoor geen vaste richtlijnen aan te geven zijn. Er wordt gekeken naar de capaciteiten van het kind en het kind wordt altijd op zijn/haar niveau ingedeeld (ook dit zal gebeuren in overleg met de ouders). 

 

Afwijkingen gelden per seizoen en worden ieder seizoen opnieuw beoordeeld.  


Hoe wordt er geselecteerd 

 1. Minimaal twee maal per jaar worden de trainers, coaches en begeleiders van de jeugdteams benaderd om een beoordeling van de spelers in hun team te geven.
 2. Aan het einde van het seizoen worden er selectietrainingen georganiseerd.
 3. De selectietrainingen worden georganiseerd over twee rondes.
 4. De spelers worden opgeroepen voor de leeftijdsgroep waarin ze het volgende seizoen gaan spelen (zie rooster selectietrainingen).

 


Voor de eerste ronde van de selectietrainingen worden uitgenodigd: 

 1. De spelende F, alle E en alle eerste jaars D spelers.
 2. Alle tweede jaars D spelers die niet in een selectieteam spelen.
 3. Alle spelers uit de A, B en C die niet in een selectieteam spelen.

 

Bij de eerste ronde van de selectietrainingen worden de kinderen ongeacht niveau door elkaar gemixt en zullen zij technische oefeningen gaan doen, waarbij zij per oefening door een onafhankelijke beoordelaar beoordeeld worden. Op basis van de beoordelingen van de trainers en coaches en de beoordelingen van de eerste selectieronde worden definitieve teamindelingen gemaakt voor de niet selectieteams in de A, B en C categorie.


Voor de tweede ronde van de selectietrainingen worden uitgenodigd:       


 • Alle spelende F, E en alle eerste jaars D spelers. De selectietrainingen voor deze leeftijdscategorie zullen bestaan uit oefeningen in spelvorm, waarbij zij per oefening door een onafhankelijke beoordelaar beoordeeld worden. Op basis van deze trainingen zullen de definitieve teamindelingen gemaakt worden voor de eerste en tweede jaars E categorie en D breedteteams en zal een selectiegroep samengesteld worden voor de D1 en voor de D2. Deze selectiegroepen gaan nog 2 weken 2 keer per week trainen waarna de definitieve teamindelingen voor de D1, D2 en D3 vastgesteld worden.
 • Alle tweede jaars D spelers uit de D1
 • Alle spelers uit de A, B en C die in een selectieteam spelen
 • Spelers die in de 1e ronde van de selectietrainingen en/of vanuit de beoordelingen van de trainers en coaches zodanig opgevallen zijn, dat verwacht kan worden dat zij zich in de selectie voor de A, B of C kunnen spelen. Per leeftijdscategorie (A,B,C) zullen selectiegroepen gemaakt worden. De selectiegroepen gaan 3 weken lang 1 of 2 keer per week trainen en/of oefenwedstrijden spelen. Na afloop van deze selectietrainingen zal bekend zijn welke spellers deel uit zullen gaan maken van de selectieteams.

 


Definitieve teamindelingen

De teamindelingen (met selectiegroep voor eerste en tweede team in de A, B en C categorie) worden eind juni bekend gemaakt via de Xenios-site. Spelers die meegedaan hebben voor de selectie en dit net niet gehaald hebben zullen hierover van te voren (mondeling en/of schriftelijk) geïnformeerd worden. De selectiegroepen in de A, B en C categorie zullen in augustus ook als groep met de trainingen starten. Voorafgaand aan de start van de competitie wordt de definitieve selectie voor het eerste en het tweede team per leeftijdscategorie (A, B en C) vastgesteld.


Selectiehockey
Het spelen in een selectieteam is geen verplichting. Xenios selecteert spelers voor selectieteams op basis van de input van coaches, trainers, ouderbegeleiders en de technische staf. Het is een vrije keuze van het individuele jeugdlid om hieraan deel te nemen en daar waar nodig ook ondersteund door de ouders. Selectiehockey vereist ook een additionele financiële bijdrage, zie de website over contributie voor details over de selectietoeslag. Spelers moeten het vooral leuk vinden om in een selectieteam te spelen. Daarna komt de vraag of zij willen/kunnen voldoen aan de voorwaarden (tijdsbesteding en levensstijl) die de vereniging van hen verwacht. Hierbij geldt voor alle groepen: Studie is 1 en hockey is 2 en dan pas volgt de ‘rest’. Om spelers hun tijd te leren plannen is betrokkenheid van de ouders noodzakelijk. 

Wat wij verwachten van selectiespelers is:

 • Dat Spelers de wil hebben zichzelf als speler steeds te verbeteren en daartoe gemotiveerd worden: aan het eind van ieder seizoen moet hij/zij beter zijn dan bij de start van het seizoen.
 • Dat Spelers voldoen aan iedere trainings- en wedstrijdverplichting gedurende het gehele seizoen wat invloed kan hebben op hun vakantieplanning. Het Technische kader bepaalt in overleg met de trainer/coach aan het begin van het seizoen of vakanties gedurende het seizoen vrij zijn. De trainer/coach van het team kan hier gedurende het seizoen van afwijken, mits is overlegd met het technisch kader.
 • Een (Minimum) trainingintensiviteit per week: Selectieteams trainen minimaal 2 keer per week 1,5 uur. Daarnaast kan een coach ervoor kiezen (structureel of incidenteel) een derde keer in de week te trainen.
 • Dat spelers aanwezig zijn tijdens de voorbereidingstrainingen van het seizoen. Voor het seizoen 2019-2020 starten de trainingen voor de selectieteams vanaf maandag 12 augustus. Buiten de geplande competitiewedstrijden worden er in de tussenliggende periodes regelmatig oefenwedstrijden georganiseerd, waarbij deelname verplicht is.

Start voorbereiding nieuwe seizoen

 

In het hockey is de voorcompetitie bepalend voor het niveau waarop een team gedurende het hele seizoen speelt. De start van de competitie wordt bepaald door de bond en staat soms op gespannen voet met de vakantieplanning van onze jeugdleden en hun ouders. Wij begrijpen dat dit soms lastige keuzes met zich meebrengt. 
Als club hebben we de ambitie om met onze eerste jeugdteams Topklasse of hoger te spelen. Om dit te realiseren moeten wij tijdig starten met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. 


Overige opmerkingen

 • De trainer/coaches van de selectieteams bepalen samen met de hockey technisch manager en in overleg met de selectiecommissie de definitieve selectie voor hun teams (zij gebruiken hiervoor ook de input van de teambeoordelingen en de beoordelingen tijdens de selectietrainingen). De trainer/coaches onderbouwen hun keuzes schriftelijk aan de Technische- en Selectiecommissie.
 • De overige teams worden door de selectiecommissie gemaakt op basis van de beoordelingen zoals ingevuld door trainers en coaches en de beoordelingen van de selectietrainingen.
 • Bij het vaststellen van de teams dient het niveau van de keeper aan te sluiten bij het niveau van het team. Als dit niet het geval is kan ervoor gekozen worden een beschikbare keeper niet in het hoogste team te plaatsen. Dit team speelt dan met een wisselkeeper.
 • Kinderen die zonder afmelding en/of zonder geldige reden niet naar de selectietrainingen komen zullen nooit in aanmerking komen voor de hoogste teams.
 • Wanneer de faciliteiten en de kwaliteit van de jaarlaag het toestaan kan ervoor gekozen worden een 3de team als selectieteam te behandelen. Omgekeerd kan er bij te weinig teams/kwaliteit voor gekozen worden slechts 1 selectieteam te formeren. 
 • Xenios heeft een open selectiebeleid. Trainers en technische staf kunnen per deelseizoen spelers toevoegen aan hun selectie omdat zij in een lager team goed hebben gepresteerd. Omgekeerd betekent dit ook dat een speler in een selectieteam gedurende elk deelseizoen in een lager team geplaatst kan worden als spelpeil, gedrag, motivatie en/of inzet volgens trainers en technische staf daartoe aanleiding geven. Een en ander conform KNHB reglement.