dames 1 goal.JPEG e heren 1 na.JPEG header dames 1 v3.JPEG header jeugd v2.JPEG header publiek.JPEG header sticks hal.JPEG header veteranen.JPEG Nieuwe rendering clubhuis Xenios klein.jpg

 

START VAN DE LUSTRUM FEESTWEEK!

 

Proeflessen

Lid worden?

Clubcard

Hoofdsponsor

Sponsoren


Huisregels

Gedragscode 
Om het clubkarakter te bewaken en aan te sluiten bij de Sportiviteit & Respect campagne van de KNHB 'Het begint bij jou' zijn gedragsregels opgesteld door de Commissie Sportiviteit & Respect. De regels zijn opgenomen in een gedragscode die de waarden uitdraagt waar Xenios op en om het hockeyveld voor staat. 

De gedragscode geldt voor spelers, trainers, coaches, scheidsrechters, ouders, toeschouwers en alle andere personen die een rol bij Xenios vervullen. Het bestuur beveelt daarom aan iedereen die bij Xenios betrokken is de code te lezen. 

Respect, houding en gedrag 
Gezien de omvang van de vereniging is het noodzakelijk gebleken om een aantal afspraken op papier te zetten. Deze zijn bedoeld om onze leden duidelijkheid te verschaffen over wat van iedereen wordt verwacht en hoe we op een goede manier met elkaar en met de bezittingen van de vereniging moeten omgaan. Met deze afspraken willen we richting geven aan een plezierig en veilig sociaal klimaat, orde en netheid op en rond de vereniging, alsmede respect voor onze medemens. 

Op onze hockeyvelden zijn veel mensen, sporters, vrijwilligers en toeschouwers, te vinden. Rekening houden met elkaar, respect voor de medemens, een juist gebruik van de aanwezige voorzieningen op ons sportcomplex, ook als gast bij een andere hockeyclub, zorgen ervoor dat iedereen met plezier op het hockeyveld is. Het gebeurt helaas dat tijdens de wedstrijd, de training en buiten het veld een gedrag en houding wordt waargenomen waarbij sportiviteit en respect ver te zoeken zijn. Dit geldt niet alleen voor onze leden, maar ook voor onze bezoekers. Zowel op het veld als binnen het clubhuis ben je niet alleen en wij verwachten als vereniging een respectvolle en sportieve houding ten opzichte van de hockeysport, het sportcomplex en elkaar. 

Richtlijnen sluiten niet aan op iedere situatie die zich kan voordoen, maar ze geven wel de sfeer binnen de vereniging aan. Wij rekenen op de medewerking van alle leden om deze richtlijnen na te leven. Bedenk hierbij steeds:"Goed voorbeeld doet goed volgen". Wij verwachten dat de leden van Xenios zich gedragen conform deze afspraken. 

Roken
Vanaf 1 september 2022 zijn alle sportaccommodaties van Amsterdam rookvrij. Sport en roken gaan immers niet samen. Dit geldt voor het hele terrein. Voor sportpark Sloten is dat dus zodra je onder de wielerbaan door komt. Er zijn geen rookplekken meer. Ook e-sigaretten mogen niet worden gerookt.

Bar en clubhuis 
Aan personen onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verkocht. Op maandag tot en met zaterdag wordt vóór 16.00 uur geen alcohol geschonken. 
Op zondag wordt vóór 12.00 uur geen alcohol geschonken.

We houden het clubhuis en de veld accommodatie schoon, net zoals u dat thuis ook doet. Deponeer dopjes, plastic flesjes en bekers in de afvalbakken op het complex en in het clubhuis en breng lege flesjes, glazen, elftalbladen e.d. terug naar de bar in het clubhuis. 

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het bestuur aanplakbiljetten, mededelingen, versierselen e.d. in het clubhuis op te hangen. 

Velden 
Het in goede conditie houden van de kunstgrasvelden is in ieders belang. Daarom geldt het volgende: 
- alleen betreden met schoon schoeisel; 
- niet betreden door over de hekken te klimmen; 
- niet roken op het gehele complex; 
- geen kauwgom op de velden achter te laten; 
- geen glaswerk, flessen, bekertjes enz. mee te nemen naar de velden; 
- blikjes, papier en overige verpakkingen deponeren in de hiervoor bestemde afvalbakken; en
- dug-outs verzorgd achterlaten (geen lege flesjes e.d. laten slingeren). 

Parkeren van (brom)fietsen en auto’s 
Parkeer auto's en motoren netjes op de parkeerplaatsen naast of achter het Velodrome. Houd rekening met onze buren. Parkeer niet buiten de vakken. Loop desnoods een stukje. Er is altijd plek. Dit geldt zowel tijdens de weekends, als op doordeweekse dagen en bij evenementen. 
Fietsen, scooters en bakfietsen mogen voorbij de tweede slagboom en de oude Herenmarkt gaan, en dan langs de hoofdweg ter hoogte van veld 3 gestald worden; fietsen rechts van de weg in het gras en op de stoep, scooters en bakfietsen aan de linkerzijde op de weg. Zorg dat de weg te allen tijde vrij blijft voor auto's en ambulances. 

Materialen 
Berg na de training alle gebruikte materialen netjes op. Doelen herplaatsen en oefendoelen terugzetten (in de uitsparingen) aan zijkant van het veld. Mini-goaltjes moeten terug in het Willem Sandershok.