dames 1 goal.JPEG e heren 1 na.JPEG header dames 1 v3.JPEG header jeugd v2.JPEG header publiek.JPEG header sticks hal.JPEG header veteranen.JPEG Nieuwe rendering clubhuis Xenios klein.jpg

 

Proeflessen

Lid worden?

Clubcard

Hoofdsponsor

Sponsoren


Jeugdopleiding Xenios


Teamindelingsbeleid Junioren Xenios


Inleiding

Opzet jeugdopleiding
De jeugdopleiding binnen Xenios is opgedeeld in jongste jeugd (leeftijdsgroep O7 t/m O10) en jeugd (leeftijdsgroep O12 t/m O18). Binnen de jeugd wordt er onderscheid gemaakt tussen breedte en top hockey.

Jongste jeugd (O7 t/m O10)
Bij de jongste jeugd wordt de basis gelegd voor de verdere opleiding van hockeyers. Naast het aanleren van basistechnieken gaat het vooral om speelplezier, teamwork en een breed motorische ontwikkeling.

Jeugd (O12 t/m O18)
Binnen de jeugdhockey wordt er onderscheid gemaakt tussen breedte hockey en top hockey. Het doel van breedte hockey is het opleiden tot recreatieve hockeyers, die met plezier samen gaan en blijven hockeyen. Het doel van top hockey is het realiseren van een structurele doorstroom van jeugdleden naar Dames 1 en Heren 1. 


Uitgangspunten voor teamindelingen

Jongste jeugd (O7 t/m O10)
· In de leeftijdsgroep O7 worden de kinderen niet ingedeeld, maar trainen ze allemaal (meisjes en jongens) op een moment samen.
· In de leeftijdsgroep O8 worden de kinderen ingedeeld op basis van vriend(inn)en en postcode
· In de leeftijdsgroepen O9 & O10 worden de kinderen ingedeeld op basis van beleving. Kinderen met een vergelijkbare beleving worden samen ingedeeld. 
· Er vinden geen selectietrainingen plaats.
· Teams krijgen een kleurcode i.p.v. een nummer.
· Binnen de jongste jeugd blijven kinderen in hun eigen leeftijdsgroep spelen en gaan dus per jaar over naar een nieuwe leeftijdsgroep.
· Indeling wordt bekend gemaakt voor alle jongste jeugd teams na afloop van de lopende competitie.
 
Jeugd (O12 t/m O18)
· Vanaf de O12 leeftijdsgroep bestaan alle teams uit 1e en 2e jaars spelers zowel bij de meisjes als ook de jongens.
· Het streven is om een evenredige verhouding tussen 1e en 2e jaars spelers in de O12 leeftijdsgroep te krijgen.
· Alle O12 teams worden ingedeeld op speelsterkte.
· O14 t/m O18 prestatie en opleidingsteam worden ingedeeld op speelsterkte.
· O14 t/m O18 breedte teams worden ingedeeld op speelsterkte of op basis van opgegeven vriend(inn)en. Er is maar 1 keuze mogelijk, dus of op speelsterkte of samen met vriend(inn)en.
· Er vinden geen algehele selectietrainingen plaats voor de leeftijdsgroepen.
· O12 t/m O18 - breedte teams worden bekend gemaakt na afloop van de lopende competitie. De training in de nieuwe teams start na de zomervakantie.
· O12 – het prestatie- en het opleidingsteam(s) worden bekend gemaakt direct na afloop van de competitie. De teams trainen in de nieuwe samenstelling nog enkele weken voor de zomervakantie.
· O14 t/m O18 opleidingsteams (zonder de spelers, die nog in aanmerking komen voor een plek in het prestatieteam) worden bekend gemaakt direct na afloop van de competitie en trainen in de nieuwe samenstelling nog enkele weken voor de zomervakantie.
· O14 t/m O18 spelers die in aanmerking komen voor het prestatieteam hebben nog een korte selectieperiode van enkele weken na de competitie. Definitieve indeling wordt bekend gemaakt voor de zomervakantie.

Aantallen per team
Het aantal teams is afhankelijk van de ledenaantallen. In principe worden kinderen ingedeeld in de leeftijdscategorie waartoe zij op grond van de richtlijnen van de KNHB horen.

Xenios hanteert de volgende streef aantallen voor de teams per leeftijdsgroep:
· O8 & O9: 8 spelers per team
· O10: 10 spelers per team
· O12 t/m O18: 15 spelers per team (O18 breedte teams: 16 spelers per team)
De aantallen per team kunnen afwijken van het streef aantal en zijn afhankelijk van de aantallen van de gehele leeftijdsgroep.

Hier kan om verschillende redenen van afgeweken worden
· Kinderen die binnen hun leeftijdscategorie bijzonder excelleren. Dit wordt, in overleg met en onder verantwoording van de teamindelingscommissie vastgesteld door de hockey technisch manager. Deze spelers kunnen in een hogere leeftijdscategorie ingedeeld worden (dit zal altijd in samenspraak met de ouders/verzorgers gebeuren).
· Om getalsmatige redenen kan het voorkomen dat kinderen hetzij een jaar langer in een leeftijdscategorie blijven spelen, hetzij vervroegd naar een hogere leeftijdscategorie doorstromen. Dit zijn maatoplossingen waarvoor geen vaste richtlijnen aan te geven zijn. Er wordt gekeken naar de capaciteiten van het kind en het kind wordt altijd op zijn/haar niveau ingedeeld (ook dit zal gebeuren in overleg met de ouders/verzorgers).


Hoe worden de teamindelingen voor '24-'25 gemaakt

Jongste jeugd (O7 t/m O10)

De kinderen in de O7 leeftijdsgroep worden niet ingedeeld, maar trainen gezamenlijk (meisjes en jongens samen) op een moment.

De indeling van de O8 teams is gebaseerd op opgegeven 2 vriend(inn)en en postcode.

De indeling van de O9 en O10 teams is gebaseerd op motivatie, spelbeleving tijdens wedstrijden en trainingen, leergierigheid en inzet. Als input voor de indeling wordt gebruik gemaakt van onderstaande informatiebronnen:

1. 2x per jaar worden de trainers en coaches van de jongste jeugdteams benaderd om een beoordeling van de spelers in hun team te geven
2. 1x per jaar wordt een evaluatie van alle spelers door de trainers samen met de jongste jeugd coördinator en de technisch manager uitgevoerd (ongeveer 1 maand na start van de 2e seizoenshelft).
3. 1x per jaar wordt aan de ouderbegeleiders gevraagd om input te geven wat betreft sociale aspecten binnen het team, dus geen hockeyinhoudelijke aspecten (ongeveer 1 maand na start van de 2e seizoenshelft).

De indeling op basis van alle hierboven genoemde informatie wordt gemaakt door de jongste jeugd coördinator in samenspraak met de technische manager en teamindelingscommissie. Er vinden dus geen selectietrainingen meer plaats. Alle teams krijgen een kleur i.p.v. nummer.

 
Jeugd (O12/O18)
Vanaf de O12 leeftijdsgroep wordt er onderscheid gemaakt tussen breedte en top hockey. Binnen de top hockey is er een onderverdeling tussen prestatieteams en opleidingsteams. Voor de O12 leeftijdsgroep geldt dat er altijd een prestatie en opleidingsteam wordt samengesteld ongeacht het totaal aantal teams.

Voor seizoen 2024 – 2025 zijn de volgende teams binnen Xenios aangemerkt als:
· Prestatieteam: MO18-1, MO16-1, MO14-1, MO12-1, JO18-1, JO16-1, JO14-1 en JO12-1
· Opleidingsteam*: MO16-2, MO14-2, MO12-2, JO14-2 en JO12-2

* JO16-2 wordt geen opleidingsteam. (Stand van zaken bij publiceren van het beleid. Eventueel kan hier nog van worden afgeweken als het seizoen begint.) 


O12
De indeling van O12 teams is gebaseerd op speelsterkte, motivatie en spelbeleving. Er vinden dus geen selectietrainingen plaats.

Als input voor de indeling wordt gebruik gemaakt van onderstaande informatiebronnen gerangschikt in de loop van de tijd (gedurende het seizoen):

1. Beoordeling van spelers in hun team door trainers en coaches van de jeugdteams vlak voor de winterstop.
2. Evaluatie van de teams en alle spelers gedurende de winterstop door trainers met technische manager.
3. Beoordeling van spelers in hun team & meetrainenden (indien van toepassing) door trainers en coaches van de jeugdteams ongeveer 1,5 maanden na start 2e seizoenshelft.
4. Evaluatie de teams en spelers door trainers met technische manager na ongeveer 1,5 maanden na start 2e seizoenshelft.
5. 1x per jaar wordt aan de ouderbegeleiders gevraagd om input te geven wat betreft sociale aspecten binnen het team, dus geen hockeyinhoudelijke aspecten (ongeveer 1 maand na start van de 2e seizoenshelft).

Op basis van alle hierboven genoemde informatiebronnen worden alle spelers grondig en zorgvuldig geëvalueerd en ingedeeld door de technische manager onder toezicht van de teamindelingscommissie.


O14 t/m O18

Breedtehockey
De indeling van O14 t/m O18 breedte teams is gebaseerd op de voorkeur voor speelsterkte of op opgegeven vriend(inn)en. Er vinden geen selectietrainingen plaats. Bij de indeling van de breedteteams streeft Xenios naar een evenredige verdeling tussen 1een 2e jaars. Er kan echter worden afgeweken omdat de verdeling 1e en 2e jaars afhankelijk is van de uitkomst van de spelers enquête (opgegeven vriend(inn)en) en het totale aantal spelers in de leeftijdsgroep.

Daarnaast wordt als input voor de indeling gebruik gemaakt van onderstaande informatiebronnen gerangschikt in de tijd:
1. Beoordeling van spelers in hun team door trainers en coaches van de jeugdteams vlak voor de winterstop.
2. Evaluatie van de teams en spelers gedurende de winterstop door trainers met breedte coördinator.
3. Beoordeling van spelers in hun team & meetrainenden (indien van toepassing) door trainers en coaches van de jeugdteams ongeveer 1,5 maanden na start 2e seizoenshelft.
4. Evaluatie van de teams en spelers door trainers met breedte coördinator na ongeveer 1,5 maanden na start 2e seizoenshelft.
5. 1x per jaar wordt aan de ouderbegeleiders gevraagd om input te geven wat betreft sociale aspecten binnen het team, dus geen hockeyinhoudelijke aspecten (ongeveer 1 maand na start van de 2e seizoenshelft).
6. Spelers enquêteformulier: hierin wordt aan de speler gevraagd of hij/zij op speelsterkte wil worden ingedeeld of op basis van gezelligheid samen met vriend(inn)en (na start 2e seizoenshelft).

Op basis van alle hierboven genoemde informatiebronnen worden alle spelers grondig en zorgvuldig geëvalueerd, gedocumenteerd en ingedeeld door de breedte coördinator en teamindelingscommissie. Bij de indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de spelers/speelsters wat betreft de indeling op speelsterkte of vriend(inn)en. Indien de speler/speelsters kiest voor een indeling samen met vriend(inn)en, kunnen er maximaal 3 vriend(inn)en worden opgegeven voor O14 & O16 leeftijdsgroep. Voor de O18 leeftijdsgroep is maatwerk mogelijk (opgeven van vriendenteams) mits de aantallen het toelaten. Er kan daarom ook geen garantie worden gegeven voor de teamindeling.
De samenstelling van de breedteteams wordt bekend gemaakt na afloop van de competitie. De trainingen voor de breedteteams beginnen na de zomervakantie.


Tophockey (veldspelers & keepers)
De indeling van O14 t/m O18 prestatie- en opleidingsteams is gebaseerd op speelsterkte.

Als input voor de indeling wordt gebruik gemaakt van onderstaande informatiebronnen gerangschikt in de tijd:
1. Beoordeling van spelers in hun team door trainers en coaches van de jeugdteams vlak voor de winterstop.
2. Evaluatie van de teams en spelers gedurende de winterstop door trainers met technische staf.
3. Beoordeling van spelers in hun team & meetrainenden (indien van toepassing) door trainers en coaches van de jeugdteams ongeveer 1,5 maanden na start 2e seizoenshelft.
4. Evaluatie de teams en spelers door trainers met technische staf na ongeveer 1,5 maanden na start 2e seizoenshelft.
5. 1x per jaar wordt aan de ouderbegeleiders gevraagd om input te geven wat betreft sociale aspecten binnen het team, dus geen hockeyinhoudelijke aspecten (ongeveer 1 maand na start van de 2e seizoenshelft).
6. Spelers enquête formulier: hierin wordt aan de speler gevraagd of hij/zij op speelsterkte wil worden ingedeeld of op basis van gezelligheid samen met vriend(inn)en (na start 2e seizoenshelft).

Op basis van alle hierboven genoemde informatiebronnen worden alle spelers grondig en zorgvuldig geëvalueerd en gedocumenteerd door de huidige en toekomstige trainers (voor keepers wordt de evaluatie gedaan samen met de keeperstrainers) onder leiding van de technische manager. De uitkomst van de evaluatie wordt gebruikt om

· een selectiegroep voor de prestatieteams samen te stellen. Deze groepen bestaan uit ongeveer 18 spelers (inclusief keepers).

· opleidingsteams samen te stellen. De teams worden aangevuld met spelers, die het prestatieteam niet halen.

De samenstelling van de prestatieteam selectiegroepen en opleidingsteams wordt bekend gemaakt direct na afloop van de competitie.

Daarna trainen prestatieteam selectiegroepen en opleidingsteams nog 3 weken. Na 2 weken wordt de definitieve samenstelling van de prestatieteams bekend gemaakt. De spelers, die niet in aanmerking komen voor het prestatieteam krijgen in een persoonlijk gesprek uitleg hierover voordat de groep geïnformeerd wordt. In de 3e week trainen zowel de prestatie- als ook de opleidingsteams in hun definitieve samenstelling. Daarna gaan alle teams de zomerstop in. 


Meer over top hockey
· Het spelen in een prestatie- of opleidingsteam is geen verplichting· Het is een vrije keuze van het individuele jeugdlid om hieraan deel te nemen en daar waar nodig ook ondersteund door de ouders.
· Top hockey vereist ook een additionele financiële bijdrage, zie de website over contributie voor details over de top hockey toeslag.
· Spelers moeten het vooral leuk vinden om in een prestatie- of opleidingsteam te spelen. Daarna komt de vraag of zij willen/kunnen voldoen aan de voorwaarden (tijdsbesteding en levensstijl) die de vereniging van hen verwacht. Hierbij geldt voor alle groepen: school is nr 1 en hockey is nr 2 en dan pas volgt de ‘rest’.
· Om spelers hun tijd te leren plannen is betrokkenheid van de ouders noodzakelijk.
· Bij deze teams wordt er meer nadruk gelegd op de prestatie en de (hockey)ontwikkeling van de spelers.
· De begeleiding van deze teams is dan ook meer gericht op hockeyopleiding/prestatie en prestatieverbetering.
· Het is ook de doelstelling dat er ieder jaar van uit de prestatieteams (MO18-1/JO18-1) 2 of 3 jeugdspelers doorstromen naar Dames 1 of Heren 1 waarmee we onze vlaggenschepen naar een hoger niveau kunnen brengen.
· Er is een hoger kader beschikbaar voor deze teams, maar er wordt ook meer gevraagd van de spelers van deze teams in de vorm van aanwezigheid gedurende het seizoen en "commitment” richting het team en het seizoen.
· Dit betekent dat er voor deze teams altijd een trainer/coach wordt gezocht met ruim voldoende opleiding en dat zij ook rechtstreeks vallen onder de verantwoording van de Technisch Manager welke de trainers/coaches ondersteunt en aanstuurt.
· Deze teams trainen minimaal 2 keer in de week. Voor hen worden ook extra trainingsdagen aan het begin van het seizoen georganiseerd.
· Voor de spelers van deze teams geldt een aanwezigheidsverplichting. Hier worden aan het begin van het seizoen afspraken over gemaakt met de spelers.

Wat wij verwachten van spelers binnen de categorie top hockey is:
· Dat spelers de wil hebben zichzelf als speler steeds te verbeteren en daartoe gemotiveerd worden: aan het eind van ieder seizoen moet hij/zij beter zijn dan bij de start van het seizoen.
· Dat spelers voldoen aan iedere trainings- en wedstrijdverplichting gedurende het gehele seizoen wat invloed kan hebben op hun vakantieplanning.
· Het technische kader bepaalt in overleg met de trainer/coach aan het begin van het seizoen of vakanties gedurende het seizoen vrij zijn.
· De trainer/coach van het team kan hier gedurende het seizoen van afwijken, mits is overlegd met het technisch kader.
· Een (minimum) trainingsintensiviteit per week: prestatie- en opleidingsteams trainen minimaal 2 keer per week 1,5 uur. Daarnaast kan een coach ervoor kiezen (structureel of incidenteel) een derde keer in de week te trainen.
· Dat spelers aanwezig zijn tijdens de voorbereidingstrainingen van het seizoen. Voor het seizoen 2024-2025 starten de trainingen voor de O16/O18 prestatieteams vanaf maandag 12 augustus 2024. Buiten de geplande competitiewedstrijden worden er in de tussenliggende periodes regelmatig oefenwedstrijden georganiseerd, waarbij deelname verplicht is.

Start voorbereiding nieuwe seizoen
In het hockey is de voorcompetitie bepalend voor het niveau waarop een team gedurende het hele seizoen speelt. De start van de (voor)competitie wordt bepaald door de bond en staat soms op gespannen voet met de vakantieplanning van onze jeugdleden en hun ouders/verzorgers. Wij begrijpen dat dit soms lastige keuzes met zich meebrengt.

Als club hebben we de ambitie om met onze eerste jeugdteams Topklasse of hoger te spelen. Om dit te realiseren moeten wij tijdig starten met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.


Overige opmerkingen

· Na bekendmaken van de teamindeling is er de mogelijkheid om vragen te stellen betreffende de indeling. Hiervoor kunnen de spelers/ouders na publicatie een mail sturen (voor een periode van 1 week) naar de teamindelingscommissie om zich aan te melden om in gesprek te gaan met de technische staf en de teamindelingscommissie.

· Xenios heeft een open indelingsbeleid. Trainers en technische staf kunnen per deelseizoen spelers toevoegen aan hun team, omdat zij in een lager team goed hebben gepresteerd. Omgekeerd betekent dit ook dat een speler in een prestatieteam gedurende elk deelseizoen in een lager team geplaatst kan worden als spelniveau, gedrag, motivatie en/of inzet volgens trainers en technische staf daartoe aanleiding geven. Een en ander conform KNHB reglement.

· Bij het vaststellen van de teams dient het niveau van de keeper aan te sluiten bij het niveau van het team. Als dit niet het geval is kan ervoor gekozen worden een beschikbare keeper niet in het hoogste team te plaatsen. Dit team speelt dan met een wisselkeeper.


Tijdlijn

Samenvattend ziet de tijdlijn tot en met de start van de competitie er als volgt uit:

Datum Opmerking Wie
v.a. 10-3-24 t/m 26-4-24
Eventueel meetrainen in O12 team O10
9-6-24 Bekendmaking indeling teams 24-25 m.u.v. prestatieteams (O14 t/m O18) O8 t/m O18
10-6-24 Start inschrijving voor vragensessies mbt teamindeling  O9 t/m O18
v.a. 10-6-24 Trainen prestatieteam selectiegroepen en opleidingsteams O14 t/m O18
19-6 t/m 21-6-24 Vragensessies mbt teamindeling O9 t/m O18
23-6-24 Bekendmaking definitieve
samenstelling prestatieteams
O14 t/m O18
v.a. 20-7-24 Start zomervakantie O8 t/m O18


 

Start trainingen augustus 2024: zie aankondiging op de website.

Let op! Bovenstaande data kunnen wijzigen indien noodzakelijk, bijvoorbeeld als gevolg van aankondigingen van de KNHB.