B1.png clinic.png Daems 10.jpg Heren 1.png nieuw complex.png veld.png

Activiteiten deze maand

Nog geen agenda punten.

Hoofdsponsor

Clubcard

Lid worden?

Verslagen

15 sep Heren 1
12 mei Heren 1
12 mei Dames 1
5 mei Heren 1
14 apr Dames 1

Sponsoren


Vandaag jarig

Jip van der Kleij
Tom van der Schaaf
Eefje Bouland
Emma Thunnissen
Fenna Raaijen

Beste inschrijver,

Door inschrijving wordt het lidmaatschap bij Xenios aangegaan en verklaart het aspirant-lid bekend te zijn met onze algemene voorwaarden ten aanzien van het lidmaatschap en de contributieverplichting (zie Algemene voorwaarden en Contributie).

Na inschrijving volgt er een bevestiging, waaruit blijkt dat de inschrijving door ons is ontvangen.

Na aanmelding zal het aspirant-lid op de wachtlijst worden geplaatst en is er uiteraard nog geen contributie en inschrijfgeld verschuldigd.
Komt er een plaats binnen onze vereniging vrij dan wordt het aspirant-lid door ons benaderd voor eventuele plaatsing.

Indien het aspirant-lid daadwerkelijk geplaatst wil worden, kan deelgenomen worden aan de hockeysport bij onze vereniging en is er sprake van contributieverplichting.

Wij zien de inschrijving graag tegemoet!


Ledenadministratie SBHC Xenios

 


Soort aanmelding
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
 
Bij inschrijving als vrijwilliger zal er geen incasso van dit rekeningnummer plaatsvinden.

 
   
 
   
 
Hockey informatie
   
   
   
   
 
   
   
Vader/Verzorger (alleen voor jeugdlidmaatschap)
   
   
   
   
   
Moeder/Verzorger (alleen voor jeugdlidmaatschap)
   
   
   
   
   
Algemene informatie (alleen voor jeugdlidmaatschap)
   
   
   
Taken als vrijwilliger
 
Goed functioneren van de vereniging is gebaseerd op inzet van alle leden als vrijwilligers. Daarom verwachten wij van alle leden en ouders van jeugdleden hierin een bijdrage. De wedstrijdtafel op zaterdagochtend wordt bij toerbeurt aangewezen. De bardiensten worden gedaan door jeugdleden (16+), die hiervoor een vergoeding krijgen.

 
   
   
   
Sponsoring
   
   
Overige informatie
   
 
Disclaimer
 
Ondergetekende meldt zich of bovenstaand minderjarig persoon aan en verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden die Xenios aan het lidmaatschap verbindt en zich te conformeren aan de Statuten en Huishoudelijk reglement.

 
   
-
 
Ondergetekende verklaart bovenstaande persoonlijke gegevens en informatie naar waarheid te hebben verstrekt.

 
   
-
 
Hij/zij geeft toestemming om de verschuldigde contributiegelden automatisch te laten incasseren van de opgegeven IBAN.

 
   
   
Let op!
 
Na de volgende stap volgt er een automatische ontvangstbevestiging via email. Mocht je deze niet ontvangen, dan is de inschrijving NIET gelukt. Probeer het dan nogmaals.