Nieuwe rendering clubhuis Xenios klein.jpg

Hoofdsponsor

Clubcard

Lid worden?

Verslagen

12 sep Heren 1
27 sep Heren 1
6 sep Heren 1
15 sep Heren 1
12 mei Heren 1

Sponsoren


Vandaag jarig

Mees Kramer
Tim Ossewaarde
Jochem van Doorn
Thomas 't Hart
Bestuur Dec
22

Een gezond 2023

Nieuws afbeelding
Beste Xenioten,

Wat een bijzonder jaar was 2022. Niet in de laatste plaats vanwege de opening van ons nieuwe clubhuis. Een clubhuis dat vanaf de eerste dag goed functioneert en Xenios samen met de vijf watervelden een unieke plek geeft om naast het reguliere hockey andere mooie activiteiten te ontplooien. Een plek waar we met elkaar de verbinding kunnen zoeken en kunnen ontsnappen aan die andere realiteit. De verschrikkelijke oorlog in Ukraine, het onmenselijke leed dat mensen daar wordt aangedaan, de stijgende energiekosten, de hoge inflatie, de arbeidstekorten in alle sectoren, de hoge instroom van asielzoekers en jongeren die geen woning kunnen vinden. Een periode die onzeker is en een permanent gevoel van onbehaaglijkheid geeft. Tegelijkertijd kan met de voltooiing van het nieuwe clubhuis ook de focus weer volledig terug op hockey. En dat is nodig. In 2022 werd de club geconfronteerd met een tekort aan trainers vooral bij de breedte teams. Dat is een grote zorg die alle aandacht verdient. Voldoende trainers draagt bij aan dat positieve clubgevoel dat zo belangrijk is voor onze vereniging. Ook in 2022 is er weer een grote groep vrijwilligers actief geweest om de club draaiende te houden. Zonder de inzet van die vrijwilligers is er geen Xenios. Dank daarvoor en ook volgend jaar rekenen we weer op jullie inzet. Voor nu wensen we jullie samen met familie en vrienden prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! Tot in het nieuwe jaar in de zaal of langs de velden. 

Namens het bestuur, Robert Das