Nieuwe rendering clubhuis Xenios klein.jpg

Hoofdsponsor

Clubcard

Lid worden?

Verslagen

12 sep Heren 1
27 sep Heren 1
6 sep Heren 1
15 sep Heren 1
12 mei Heren 1

Sponsoren


Vandaag jarig

Janne Sutherland
Hannah van der Pas
Evelyn Hu
Lissa van der Swaan
Britt van der Swaan
Bestuur Okt
12

Nieuw erelid en negen nieuwe leden van verdienste

Nieuws afbeelding
Vlak voor de zomervakantie vond op 8 juli de Algemene Leden Vergadering plaats en deze was een bijzondere!  
Het bestuur stelde voor om Giorgio Norbiato als erelid van Xenios te benoemen en dat werd unaniem aangenomen. Verder benoemde het bestuur negen mensen als lid van verdienste.  
Ereleden dienen spelend lid (geweest) te zijn, en hebben een uitzonderlijke prestatie voor de club verricht. Leden van Verdienste hebben zich onderscheiden in hun bijdrage aan de club. Voor beide categorieën geldt dat ze zich altijd belangeloos hebben ingezet.  
Voor allen waren er persoonlijke woorden, een mooi speldje, bloemen en een welverdiend applaus.

Al deze mensen verrichten heel veel werk voor Xenios. Onze club kan alleen bestaan door de inzet van vrijwilligers. Laat je inspireren door de korte portretjes van deze tien die heel veel steentjes bijdragen, en bedenk of jij zelf misschien ook een klein steentje kan bijdragen. De club heeft grote behoefte aan mensen die zich kunnen en willen inzetten in een commissie. Mail aan [email protected] wat jij zou willen doen, of stel je vragen over vrijwilligerswerk bij Xenios, dan brengen wij je in contact met de juiste mensen. 

Erelid
Giorgio Norbiato, jarenlang actief als spelend lid tot afgelopen jaar, heeft in zijn oude rol als bestuurslid accommodatiezaken gezorgd dat het oude clubgebouw de ‘tijd’ kon overbruggen in de transitie naar het nieuwe complex. Na zijn bestuursperiode nam hij de rol van voorzitter van de bouwcommissie op zich.  
Zijn onuitputtelijke enthousiasme heeft hij telkenmale gebruikt om een bijzondere bijdrage te leveren aan het realiseren van het nieuwe clubgebouw. Giorgio monitorde scherp, stuurde bij, zorgde voor een strakke bewaking van het budget en hield de gekozen lijn qua kwaliteit goed in de gaten. Alles in nauwe samenspraak met bestuur, architect, aannemer en gemeente. Dankzij zijn niet-aflatende doortastendheid, volhardendheid, inzicht en doorzettingsvermogen is het gelukt om een prachtig clubhuis te realiseren. 
Ook stak hij met grote regelmaat zelf de handen uit de mouwen om het klusteam bij te staan. 
Net als op het veld waar hij regelmatig een wedstrijd fluit als CS+.  

Leden van Verdienste
Ronald Vorstman heeft tijdens zijn bestuursperiode van 2010 tot 2018 als bestuurslid HTZ, Xenios op de hockey-kaart gezet. Met het ‘Hockeyhuis’ is de jeugd van Xenios gegroeid en zijn de teams gedegen tegenstanders voor de gevestigde orde geworden. In deze filosofie investeren we in goede trainer/coaches voor onze eerste Dames en Heren teams. De spelers van deze teams geven vervolgens hun waardevolle hockeykennis door aan onze jeugd door ze training te geven. Ook iedere nieuwe lichting trainers wordt mede opgeleid door spelers die zelf in onze eerste teams spelen.  
Het resultaat van deze filosofie is zichtbaar in het stijgende niveau van onze jeugdteams. 
Onderdeel van dit Hockeyhuis is ook een objectief en zorgvuldig teamindelingsproces voor de jeugd. Ronald heeft hiervoor in de aanzet meegedacht, en dit is vervolgens door anderen uitgewerkt. 
De basis die Ronald heeft gelegd, vormt tot de dag van vandaag het fundament voor training geven en krijgen bij Xenios. 

Maarten Wilms is sinds 1996 lid en is oud-speler van Heren 1 (1996-2004), Heren 2 (2004-2011) en de Veteranen. Van 1997 tot 2002 was hij lid van de TC Senioren. Hij gaf training aan zowel Dames 1 (2009-2010) als Heren 1 (2011-2012). 
Later werd hij actief bij de jeugd: coördinator van de trainende F, ouderbegeleider en spelbegeleider bij de jongste jeugd. In 2018 werd hij voorzitter van de TC Junioren. In deze rol werkt hij zeer intensief samen met de Technisch Directeur en alle andere hockey technische verantwoordelijken binnen onze vereniging. 
Maarten is een enorme verbinder en haalt regelmatig de banden aan met andere commissies. 
Naast dit alles is hij al vele jaren CS+ scheidsrechter en verzorgde hij jaarlijks de spelbegeleiderscursus voor ouders van de jongste jeugd. 

Peter den Hollander is 45 jaar geleden lid geworden van Sarto en speelt nog steeds. In 2013 werd hij wedstrijdsecretaris senioren, al bijna 10 jaar! Hij is sinds 2015 lid van de bouwcommissie. 
Peter is zeer betrokken bij Xenios en lost zaken op die op zijn pad komen. 
Daarnaast is hij al vele jaren actief als CS+ scheidsrechter.  

Rob Vissenberg zit al jaren in de financiële commissie. Hij doet de salarisadministratie en contributiezaken. Maar daarnaast doet hij nog veel meer. 
Zo heeft hij een aantal jaren de wedstrijdformulieren gecontroleerd en is hij lid van de commissie Tuchtzaken. Ook zorgt hij voor de afhandeling van KNHB-boetes. 
Vóór de installatie van het huidige bestuur was hij informateur.  
Rob was ook barkeeper op de donderdagavond, en runde de koffiebar in het oude Crusaders clubhuis. 
Verder is hij eindeloos vaak actief in het klusteam. 

Robert Spakman; naast ouderbegeleider en scheidsrechter bij zijn kinderen, organiseerde Robert van 2012 tot 2017 het jaarlijkse Familietoernooi waarvoor hij in 2015 werd verkozen tot vrijwilliger van het jaar. In 2013 werd Robert voorzitter van de sponsorcommissie.   
Na ruim vijf jaar – in 2018 - ruilde hij deze functie in voor de commissie communicatie. Dat doet hij nog steeds met veel plezier. Robert is daarnaast trimhockeycoördinator in de TC Senioren commissie, en actief in de kluscommissie.  

Sandra Boele is in 2013 begonnen als wedstrijdsecretaris zaal junioren en zaalhockey commissaris junioren en senioren. 
Op voordracht van Xenios is zij door het stadsdeel Nieuw-West benoemd als sportvrijwilliger 2016. 
In 2017 nam ze de rol van training- en veldcoördinator junioren over.  
Zij is het alziende oog als het om onze trainersploeg en onze veldbezetting gaat. Tegelijkertijd is zij rechterhand van de Technisch Directeur en de voorzitter van de TC Junioren. Voor velen binnen de club is zij een betrouwbare vraagbaak. 

Sandra van Rhijn werd in 2017 coördinator wedstrijdtafel EF, een jaar later stapte ze over naar zaalhockey. Eerst alleen als wedstrijdsecretaris junioren, later ook als zaalhockey commissaris junioren en senioren. 
Gedurende de Corona jaren heeft zij binnen de voortdurend wijzigende regels gezocht naar de uiterste mogelijkheden om de zaalteams aan het hockeyen te houden. Daarnaast coördineerde zij ouderhulp en -toezicht op de club, en vertaalde elke persconferentie naar bruikbare instructies voor Xenios. 
Sinds begin 2022 zit zij ook in de commissie communicatie. 

Thomas den Dekker heeft vele jaren als vrijwilliger heel wat seniorenteams getraind en gecoacht, op dit moment is hij trainer/coach van Dames 2.  Sinds 2015 zit hij in de TC Senioren als trainingscoördinator Senioren. 
Voordat Xenios naar de Herenmarkt kon verhuizen, is onder Thomas’ leiding dat pand eerst bewoonbaar gemaakt. 

Walter Hoogendam was al spelend lid bij beide voorgangers van Xenios; zowel bij Badhoevedorp (start in 1976) als bij Sarto.  
Tussen 2008 en 2011 maakte hij deel uit van de selectiecommissie.  
Van 2014 tot 2018 was hij coachcoördinator bij de jongste jeugd. Het idee was om de ouders van de nieuwe (E en F) Xenios leden te enthousiasmeren voor de club en teamtaken zoals fluiten en begeleiding. 'Blauw spuiten' werd dat ook wel genoemd.
In 2018 is hij overgestapt naar de Seniorencommissie waar hij voorzitter werd. 
Ook nu nog fluit hij wedstrijdjes als CS+ scheidsrechter op Xenios.