Nieuwe rendering clubhuis Xenios.jpg

Activiteiten deze maand

Nog geen agenda punten.

Hoofdsponsor

Clubcard

Lid worden?

Verslagen

27 sep Heren 1
6 sep Heren 1
15 sep Heren 1
12 mei Heren 1
12 mei Dames 1

Sponsoren


Vandaag jarig

Léon Louwman
Matthijs van Gaalen
Nikki Hoogendam
Julie van Grunsven
Algemeen Dec
17

Voortgang projectgroep “Aanpak gevaarlijke situaties Sloterweg – NU!”

Nieuws afbeelding

Voortgang projectgroep "Aanpak gevaarlijke situaties Sloterweg – NU!”

Drie weken terug hebben wij gemeld dat wij een projectgroep hebben opgericht met als doel verbeteringen gerealiseerd te krijgen voor veiligheid van onze (jeugdige) fietsers op en rond de Sloterweg. Inmiddels is er weer een hoop gebeurd en wij willen graag de Xenios leden van de laatste ontwikkelingen op de hoogte brengen.

Reacties van leden op de online enquête: bevestiging beeld dat Sloterweg gevaarlijk is.
Binnen een week hebben wij 45 uitgebreide reacties gekregen die het beeld bevestigen dat de Sloterweg een ramp is voor fietsers: bijna-ongelukken met kinderen en fietsers die van de weg gedrukt worden door inhalende auto’s, een aanrijding met een jeugdlid en een met een volwassene, gevaarlijke plekken om over te steken zoals bij Ditlaar/Sloterweg EN bij de rotonde bij het Konijn, auto’s die met hoge snelheid rijden en elkaar inhalen en ouders die aangeven de kinderen niet (meer) te laten fietsen naar het sportpark. Wij gebruiken de reacties (geanonimiseerd), samen met ons beeldmateriaal, om onze claim bij de gemeente meer kracht bij te zetten.
De Fietsersbond Amsterdam heeft ons ook laten weten deze weg te beschouwen als één van de gevaarlijkste wegen voor fietsers in Amsterdam, terwijl deze is aangemerkt is als Hoofdnet Fiets (door gemeente vastgestelde belangrijke verbindingsroute voor fietsers).

Wat is er in de tussentijd gebeurd?
· De projectgroep heeft inmiddels twee tijdelijke fietsroutes naar het Sportpark uitgewerkt, gebruik makend van twee bestaande toegangen tot het park (bij de Sloterweg/Ditlaar en bij het Konijn) waardoor fietsen over de Sloterweg grotendeels vermeden kan worden. De uitwerking hiervan is inmiddels met het dagelijks bestuur van het stadsdeel Nieuw-West gedeeld en wij verwachten een dezer dagen reactie. Inmiddels hebben wij volgende week een vergadering gepland staan om de uitwerking ook door te nemen met de beheerders van het Sportpark.

In ons voorstel is een moeilijk uitvoerbare en duurdere fietsbrug niet eens nodig. Onze uitgangspunten voor de tijdelijke fietsroutes zijn de volgende geweest, waarbij wij ook mogelijke overlast op de buurt rond het sportpark willen minimaliseren:

o Fietsroutes zijn tijdelijk totdat de Sloterweg is aangepast zodat deze veilig is geworden;
o Zo min mogelijk impact op de huidige infrastructuur om kosten zo laag mogelijk en de realisatieduur zo kort mogelijk te houden;
o Fietsroutes zijn alleen opengesteld voor fietsers tijdens trainings- en wedstrijduren van de jeugd en niet bedoeld voor scooters of brommers;
o Het afzetten van jeugdspelers, die met de auto gebracht worden, zal nog steeds moeten bij de hoofdingang.

· De Centrale Verkeerscommissie van de gemeente Amsterdam heeft vorige week het plan goedgekeurd om op korte termijn de Sloterweg aan te passen tot een 30-km weg met drempels. Dit is goed nieuws en zal de veiligheid op de weg vergroten, maar maakt het deze nog niet veilig genoeg voor onze jeugd, vanwege de drukte en de breedte van de weg. Er is nog geen uitsluitsel over aanpassingen van de voorrangssituatie op de rotonde bij het Konijn en bij de Ditlaar/Sloterweg.

· De projectgroep heeft een communicatieplan opgesteld en deze is goedgekeurd door het Xenios bestuur. Wij beschikken inmiddels over een logo en u zal de komende maanden meer van ons horen en zien.

· Na het item bij AT5, zijn in de media diverse artikelen verschenen over de Sloterweg, Xenios en de autoluw-plannen. Zie hier de links naar de publicaties in Het Parool en De Telegraaf.

Project Autoluw
De plannen die de gemeente gepresenteerd heeft waarbij Sloten/ Nieuw-Sloten autoluw wordt leveren op het ogenblik een hoop discussie op, waarbij bereikbaarheid met de auto van en naar diverse wijken, inclusief Xenios, het belangrijkste thema lijkt te zijn. Voor vragen en opmerkingen hierover verwijzen wij naar de gemeente: [email protected]. Dit kan tot 31 december.

In de projectgroep zijn wij op de hoogte van de discussies, maar wij blijven ons focussen op de korte termijn verbetering voor veiligheid van de fietsende (jeugd)leden. Zoals vorige keer gemeld lijkt de Sloterweg pas in 2024 (of later) een fietsstraat te worden en zal pas dan veilig genoeg zijn. In de tussentijd moet er op hele korte termijn middels een tijdelijke fietsroute de veiligheid verbeterd worden.

Wat is onze planning voor de komende weken?
· We zullen gesprekken hebben met het stadsdeel Nieuw-West en het Sportpark over de door ons voorgestelde, tijdelijke fietsroutes.
· Xenios wil graag in goede harmonie samenleven met alle omwonenden. Om uitleg te geven over onze standpunten en doelen willen wij de bewoners van de Sloterweg direct benaderen middels een flyer actie. We blijven onze contacten met de verschillende belangengroepen en de buurt rondom de Sloterweg onderhouden.
· Mocht er in de komende weken geen voortgang geboekt worden met de tijdelijke fietsroutes dan zullen we een grote actie gaan voorbereiden om wederom aandacht te vragen voor de veiligheid op de Sloterweg.

Mochten jullie nog vragen hebben n.a.v. bovenstaande dan kunnen jullie contact opnemen met ons via het emailadres: [email protected]

Hebben jullie nog extra feedback n.a.v. situaties die jullie meegemaakt hebben op de Sloterweg dan horen wij die graag. Het helpt ons om de situatie zo tastbaar mogelijk te maken. Link naar formulier werkgroep "Aanpak gevaarlijke situaties Sloterweg - NU"

Tot slot een zeer dringend advies:Paul van Valk
Dick Jans
Dieneke Schonenberg-Meinema
Duco Boer
Maartje Vogel
Gerhard Top

Reacties

Mats van der Zouwen

17-12-2020 @ 18:16:18 |Super goed bezig!! Dankjulliewel voor alle inzet en moeite 👍🏻👍🏻

 

Oscar Tresfon

17-12-2020 @ 18:21:14 |Goed bezig hoor!

 

Reageer op het nieuws